Mesiac: december 2020

Aké nové študijné a učebné odbory otvoríme v nasledujúcom školskom roku 2021/2022

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby Odbor je etablovaný aj v iných stredných školách kraja, avšak v regióne Horné Považie chýba. Stredná odborná škola stavebná v Žiline tak rozširuje portfólio ponuky štúdia o nový „drevársky“ odbor s prepojením na stavebníctvo. Zameranie:spracúvanie drevaštudijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom. Absolvent: schopný uplatniť sa v […]

Čítaj viac

Študijné a učebné odbory, ktoré sa experimentálne overujú v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Experimentálne overovanie odboru je zväčša iniciované potrebami trhu práce, požiadavkami zamestnávateľov resp. stavovských a profesijných organizácií. Oni sa spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania stávajú odbornými garantmi overovania a spolupracujú s vybratými strednými školami. Cieľom experimentálneho overovania odboru je získať alebo overovať v praxi poznatky, skúsenosti, podnety, implementáciu poznatkov a skúseností na zmeny a obnovu […]

Čítaj viac

Nové študijné a učebné odbory v školskom roku 2020/2021

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši Zameranie:– strojárstvo a kovospracúvacia výroba– študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom. Obsah štúdia: teoretické základy v technických predmetoch ako: technické kreslenie, grafické systémy, programovanie, technická mechanika a meranie, elektrotechnika, elektronika, programovanie CNC strojov v previazaní na strojárske technológie a iné. […]

Čítaj viac