Mesiac: február 2021

Prijímacie konanie – dôležité termíny v roku 2021

Prijímanie žiakov na štúdium na stredných školách sa v vzhľadom na epidemiologický vývoj v krajine riadi v zmysle rozhodnutí ministra školstva zo dňa 4.1.2021 a 26.1.2021. V nich sú, v porovnaní s platnou legislatívou, zmeny v termínoch týkajúcich sa prijímacieho konania. do 26.02.2021   zverejnenie podmienok a kritérií prijímania na stredné školy do 08.04.2021   doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (SŠ) zákonným […]

Čítaj viac

Pozvánka na DOD Gymza

Virtuálny DOD 13. februára 2021na Gymnáziu Hlinská 29 v ŽilineDňa 13.02.2021 sa spojíme online cez MS TEAMS Harmonogram Online Dňa otvorených dverí 13.02.2021 sobota:1. vstup o 10.00 hod.2. vstup o 11.30 hod.3. vstup o 13.00 hod. o 10.00 hod. začína hlavná schôdzka s vedením školy:o 11.30 hod. riaditeľka školy: Bc.Ing. Jarmila Turoňová, zástupkyne riaditeľky školy: […]

Čítaj viac

Seminár pre výchovných poradcov – „Moja stredná“

Cieľom seminára metodické usmernenie kariérových a výchovných poradcov ZŠ a SŠ, predstavenie stránky mojastredna.sk, predstavenie SŠ v Žilinskom kraji, trendy práce. Vytvorenie informačnej a metodickej podpory v Žilinskom kraji. PDF k stiahnutiu Termín: 16.02.2021 o 13:00 hod

Čítaj viac