Mesiac: marec 2021

Webinár „Bezpečná škola“

Dňa 30.3.2021 sa uskutočnil webinár Bezpečná škola, ktorý pripravil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Inštitútom dialogických praxí v Ružomberku pod vedením Mgr. Oľgy Okálovej, PhD. spolu s Mgr.Veronikou Luksa a tímom facilitátorov. Webinár „Bezpečná škola“ bol jedinečnou príležitosťou na rozvoj a podporu wellbeingu žiakov a učiteľov. Pomocou neho sa účastníci mohli inšpirovať k spolupráci a spoluvytváraniu žiadúcich zmien […]

Čítaj viac

„Informačný meeting“ v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši  otvára „Informačný meeting“ pre žiakov základných škôl a ich rodičov dňa:  17. marca 2021 v čase od 15,00 do 16,00 hod.. Záujemcom poskytneme informácie o prijímacom konaní na študijné odbory – hotelová akadémia, pracovník marketingu – cestovný ruch, obchodný pracovník v duálnom vzdelávaní a na  učebné odbory  – kuchár, čašník, cukrár, aranžér a kuchár a čašník v […]

Čítaj viac

Webinár Bezpečná škola

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Inštitútom dialogických praxísi Vás dovoľujú pozvať na odborný webinár Bezpečná škola. „Bezpečná škola“ spĺňa kritériá kladené na inklúziu, prevenciu a ochranu detí pred násilím, rizikovým správaním a inými sociálno-patologickými javmi. Spája rodičov, učiteľov a žiakov do komunity oceňovania a podpory. Zjednocujeme očakávania a ciele všetkých […]

Čítaj viac