Mesiac: máj 2021

Gymnázium Varšavská cesta v Žiline získalo Medzinárodný certifikát ŠKOLA ETWINNING

Gymnázium Varšavská cesta, Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dosiahlo pod vedením pani riaditeľky Mgr. Jany Zrníkovej významný úspech a získalo Medzinárodný certifikát ŠKOLA eTWINNING! Program eTwinning je od roku 2005 podporovaný a financovaný Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2014 je integrovanou súčasťou programu ERASMUS+. MŠVVaŠ SR odporúča program eTwinning aj […]

Čítaj viac

Webinár “Motivácia a šport”

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi si Vás dovoľujú pozvať na webinár “Motivácia a šport”, ktorý sa uskutoční cez ZOOM. Termín webináru: 08.06.2021 o 13:00 hod Link na prihlásenie na webinár: https://forms.gle/DAMf3h3VXi2SoVSR7 Webinár bude prínosom pre učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ, učiteľov TV/ učiteľov, trénerov a športovcov. Tešíme sa na stretnutie s Vami […]

Čítaj viac

Pomoc obetiam trestných činov

Informačné kancelárie pre obete trestných činov v Žilinskom samosprávnom kraji Informačná kancelária pre obete Žilina budova Okresného úradu Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina 041/511 74 25 alebo 0908 796 256 veronika.kozarcova@minv.sk stanislava.cervenova@minv.sk katarina.kvasnovska@minv.sk Informačná kancelária pre obete Žilina – detašované pracovisko Ružomberok Námestie Andreja Hlinku 74 034 01 Ružomberok (priestor Okresného úradu Ružomberok) Utorok: od […]

Čítaj viac

Webinár “Budovanie kultúry a klímy školy”

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi Trnavskou univerzitou v Trnave, Fórom proaktívnych škôl, o. z. a Školským networkom, o. z. si Vás dovoľujú pozvať na odborný webinár na tému ” Budovanie kultúry a klímy školy”. Termín webináru: 19.5.2021 o 11:50 hod Formulár na prihlásenie na webinár: https://forms.gle/Mv8vk2VZHyJTiX3T6 Webinár bude prínosom […]

Čítaj viac

Milá mládež, študenti, žiaci – chceme poznať Váš názor

Zapojte sa s nami do pravidelných diskusií na facebookovej stránke Odboru regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja https://www.facebook.com/SpoluZAKRAJsieregiony/, kde môžete komentovať zverejnené statusy k aktuálnym témam, ktoré súvisia s rozvojom nášho kraja. Pripravovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2021+ (PHSR 2021+), ktorý je víziou našich regiónov na najbližšiu dekádu, prináša otázky, ku ktorým by sa mala vyjadriť aj mladá generácie, […]

Čítaj viac

Celoslovenská súťaž v BOZP

na 2. mieste sa umiestnil Juraj Puchoň z SOŠ stavebnej v Žiline Dňa 11. mája 2021 sa uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie – 46. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizátorom tejto súťaže je každoročne Integrovaný odborový zväz. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling […]

Čítaj viac

Externá a kombinovaná forma nadstavbového a pomaturitného štúdia stredných škôl v ZP ŽSK

KYSUCE okres Kysucké Nové Mesto Stredná odborná škola strojníckaadresa: Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mestotelefónne číslo: 041/421 22 13e-mail: sossknm@za.psg.skinternet: www.sossknm.skriaditeľ: Ing. Mgr. Ondrej Holienčík nadstavbové štúdium denné2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení1 trieda – 24 žiakov okres Čadca Stredná odborná škola drevárska a stavebnáadresa: č. 1642, […]

Čítaj viac

Technici SOŠ technickej Čadca absolútnym víťazom súťaže WELD SKILL 2021

SOŠ technická Čadca sa zapojila do súťaže WELD SKILL 2021 , ktorú vyhlásila spoločnosť WELD CREW Praha , platforma pre rozvoj zváračskej komunity. Cieľom súťaže pre žiakov stredných škôl bolo vytvoriť kovový robot vysoký 30cm -50cm podľa vlastnej úvahy a inšpirácie , kreativity s využitím dostupného materiálu a ľubovoľnej metódy zvárania. Žiaci odborov mechanik strojov a zariadení a strojný mechanik […]

Čítaj viac

Žiaci OA DMJ Čadca úspešní v krajskom kole vedomostnej súťaže Mladý Európan

28. apríla 2021 sa uskutočnil 16. ročník krajského kola vedomostnej súťaže  Mladý Európan. Krajské kolo sa po prvýkrát konalo netradične – v on-line priestore, prostredníctvom aplikácie ZOOM  a platformy Mladý Európan. Záštitu nad súťažou prevzal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Akciu organizovala Kancelária  Europen Direct Žilina. Za OA DMJ Čadca […]

Čítaj viac

Online prednáška “Budovanie kultúry a klímy školy”

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi Trnavskou univerzitou v Trnave, Fórom proaktívnych škôl, o. z. a Školským networkom, o. z. si Vás dovoľujú pozvať na online prednášku ” Budovanie kultúry a klímy školy”, ktorá sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Odbornú prednášku na tému ” Budovanie […]

Čítaj viac