Mesiac: september 2021

Žiaci a majstri OV SOŠ stavebnej v Žiline na stáži v Španielsku

V rámci prvej mobility projektu Erasmus+ v školskom roku 2021/2022 šiesti žiaci a traja majstri odbornej výchovy SOŠ stavebnej, Tulipánová 2 v Žiline navštívili Španielsko. V septembri 2021 sa žiaci odborov Technik energetických zariadení budov a Inštalatér zúčastnili pobytu v španielskom meste Pontevedra v regióne Galícia. Strávili tu dva týždne počas ktorých, rozdelený do troch skupín, pracovali v troch rôznych spoločnostiach. Prvá skupina […]

Čítaj viac

Prázdninová Letná škola v SOŠ stavebnej Žilina

Hlavným zámerom Letnej školy bolo ponúknuť žiakom 1. a 2. ročníkov náhradu praktického vyučovania za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností, pretože žiaci nemali možnosť počas pandémie COVID-19 v rámci distančného vzdelávania tieto zručnosti nadobudnúť. Realizovala sa v dňoch 16. – 27. augusta 2021 v dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Zapojilo sa 26 žiakov v 5 študijných […]

Čítaj viac