Mesiac: november 2021

Úspech žiakov Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne v projekte Rozbehni sa!

Žiačky III. B triedy –  Simona Hojová, Šárka Zrnčíková, Mariana Pantoková a Alica Buganová, uspeli v silnej konkurencií podnikateľských nápadov v rámci projektu Rozbehni svoj biznis!. Projekt Rozbehni sa! pomôže nájsť nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Jeho cieľom je aj vylepšenie podnikateľského vzdelávania na školách. Žiačky […]

Čítaj viac

Žiaci Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne na online medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

V dňoch 15. 11. – 16. 11. 2021 sa  žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili  online Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021, ktorého organizátorom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania.   Súťažilo sa v piatich disciplínach o najlepší: leták,   instagramový post, elektronickú prezentáciu, E-shop a   reklamný šot.  V silnej konkurencii 72 cvičných firiem nielen zo Slovenska sa naše cvičné firmy umiestnili: Cvičná firma […]

Čítaj viac

Erasmus+ 2021: učitelia z Litvy a Lotyšska v SOŠ stavebnej Žilina

Erasmus+ 2021: učitelia z Litvy a Lotyšska v SOŠ stavebnej Žilina Stredná odborná škola stavebná privítala na svojej pôde v dňoch 23. až 26. novembra zahraničných hostí z Lotyšska a Litvy. Išlo o medzinárodnú mobilitu učiteľov v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Smart school in restoration and construction industry“.  Deväť lotyšských a päť litovských učiteľov z partnerských škôl sa spolu s našimi […]

Čítaj viac

Žiaci OA DMJ Čadca úspešní na medzinárodnom veľtrhu

V dňoch 15. – 16. novembra 2021 sa pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, odboru SCCF a FG a Katedry pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave konal Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021, ktorý vzhľadom na epidemickú situáciu, prebiehal on-line formou. V rámci veľtrhu cvičných firiem žiaci stredných škôl prezentovali svoje podnikateľské nápady a súťažili v rôznych kategóriách, kde preukazovali svoje prezentačné, komunikačné, […]

Čítaj viac

Budúcnosť patrí robotike

Gratulujeme budúcim správcom počítačovej siete z III. B triedy SOŠ podnikania a služieb v Námestove, ktorí sa nielen zúčastnili, ale aj umiestnili na krásnom 3. mieste na medzinárodnej súťaži Trenčiansky robotický deň, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zorganizovať takúto súťaž, aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, sa rozhodla SOŠ v Trenčíne, ktorej touto cestou veľmi ďakujeme.  […]

Čítaj viac

Národná linka VIAC AKO NI(c)K

Násilie na deťoch má viaceré formy. Patrí k nemu ponižovanie, vysmievanie, vyhrážanie sa násilím, bitie, týranie, zosmiešňovanie na internete, vydieranie, sexuálne násilie, zanedbávanie atď. Ak dieťa dôveruje rodičom a cíti sa pri nich v bezpečí, je dobré, aby sa v prvom rade porozprávalo o svojom probléme s nimi. V prípade, že sú to práve rodičia, o ktorých má dieťa obavy alebo sa doma, v škole, na […]

Čítaj viac

webinár: “Chyť sa svojej šance”

Online webinár k projektom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR “Chyť sa svojej šance” je zameraný na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Organizátor: Asociácia krajských rád mládežeSpoluorganizátor: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRTermín realizácie: 02. december 2021Čas webinára: 14:00 hod- 16:30 hodOnline platforma: ZOOM ( link bude zaslaný prihláseným účastníkom) Prihlásiť sa do 1.12.2021cez […]

Čítaj viac

Prevencia kriminality- dôležité linky a štatistika

Dôležité linky a štatistika: https://www.minedu.sk/data/att/17683.pdf https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/texty/Konzumcia___upraven.pdf https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/vyskumy-mladeze.html?page_id=10281 https://www.minedu.sk/data/att/17677.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16063.pdf

Čítaj viac

Festival vedy a techniky AMAVET 2021

Gymnázium, Veľká okružná, Žilina Dňa 9. novembra 2021 sa v Bratislave konala celoštátna prehliadka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021. Na celoštátne kolo sa z krajského kola kvalifikoval žiak našej školy Tomáš Gaňa z I.B. Tomáš prezentoval výsledky svojej práce zhrnuté v projekte s názvom Satelitná navigácia do ruky. Ide vlastne o GPS modul ako prijímač pripojený na RPI PI Zero […]

Čítaj viac

Kariérové poradenstvo pre žiakov stredných škôl

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi Vás pozývajú na online seminár venovaný aktuálnym témam kariérového poradenstva poskytovaného žiakom stredných škôl, ktorý sa uskutoční dňa 25.11.2021 od 13,00 – 15,00. Seminár môžete sledovať na: ​https://youtu.be/iZ9Kd-kuYqg

Čítaj viac