Research Category: Región Horné Považie

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, ŽILINA

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM Oravská 11, 010 01 Žilina web: www.ssag.sk email: ssag@ssag.sk tel.: +421 917 782 627, +421 911 345 345 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO SCHOLARIS, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO SCHOLARIS Hlavná 2, 010 09 Žilina web: www.proscholaris.sk email: riaditel@soaza.sk tel.: +421 902 930 201 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 6317 M obchodná akadémia 6355 M služby v cestovnom ruchu 7237 M informačné systémy a služby Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Dom odborov, Antona Bernoláka 51 blok B, 010 01 Žilina web: www.ssosss.sk email: riaditel.sosss@gmail.com tel.: +421 911 936 177 ODBORY: Študijný odbor s maturitou: 6421 L spoločné stravovanie Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár Čítaj viac

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA EDUCO- SÚKROMNÁ HOTELOVÁ AKADÉMIA, SÚKROMNÁ OBCHODNÁ AKADÉMIA, NÁMESTOVO

SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA EDUCO organizačné zložky: Súkromná hotelová akadémia Súkromná obchodná akadémia Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo web: www.slanickaosada.sk email: sekretariat@ssseduco.sk tel.: +421 43 22 11 310 facebook: http://sekretariat@ssseduco.sk/ ODBORY: Študijný odbor s maturitou a výučným listom 6323 K hotelová akadémia - päťročná forma štúdia 6442 K obchodný pracovník 6444 K čašník, servírka 6445 [...] Čítaj viac

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU, ŽILINA

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECÉHO PRIEMYSLU Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina web: www.skolaumenia.sk email: info@skolaumenia.sk tel.: +421 917 449 367 ODBORY: Študijný odbor s maturitou (talentové prijímacie skúšky) 8603 M grafický a priestorový dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8614 M dizajn interiéru 8641 M propagačné výtvarníctvo Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Saleziánska 18, 010 01 Žilina web: www.ssosza.sk, www.studujdigital.sk email: gabriela.pazicka@ssosza.sk; gpazicka@gmail.com tel.: +421 911 566 901 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 2569 M informačné a digitálne technológie Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, BYTČA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Sidónie Sakalovej 182, 014 01 Bytča Tel: 0918 568 248 Mail: skola@sukromnasos.sk Web: www.sukromnasos.sk ODBORY: Študijný odbor s maturitou: 6341 M škola podnikania (externá forma štúdia) Čítaj viac

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU, SUČANY

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU Komenského 215, 038 52 Sučany web: www.gbas.sk email: gbas@gbas.sk tel.: +421 43 42 93 474; +421 911 348 424 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE, ŽILINA

GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE Tomáša Ružičku 3, 010 01 Žilina web: www.gbza.eu email: gbza@gbza.eu,  riaditelka@gbza.eu tel.: +421 41 76 45 568 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU, TRSTENÁ

GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU Železničiarov 278, 028 01Trstená web: www.gmhtrstena.edupage.org email: gmh@gmhtrstena.edu.sk; kristofcak@orava.sk tel.: +421 43 53 92 212 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac