Research Category: Región Turiec

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA – SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM, SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU, MARTIN

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA organizačné zložky: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Súkromná škola umeleckého priemyslu J. Lettricha 3, 036 01 Martin web: www.ssusmartin.sk email: riaditel@ssusmartin.sk tel.: +421 43 43 83 439, 0918 371 009 ODBORY: Študijný odbor s maturitou (talentové prijímacie skúšky) 8603 M grafický a priestorový dizajn https://www.ssusmartin.sk/?ssus/odbory Študijný odbor s maturitou (po 4 rokoch) Študijný [...] Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA – GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO, VRÚTKY

SPOJENÁ ŠKOLA  organizačná zložka: GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky web: www.gymvrutky.edupage.org email: riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk tel.: +421 43 42 82 119 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia Čítaj viac

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA – EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, Martin

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA Organizačná zložka: EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin web: www.essmt.sk/category/gymnazium/ email: office@essmt.sk tel.: +421 43 32 40 387 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA Československej armády Martin

SPOJENÁ ŠKOLA Československej armády 24, 036 01 Martin Organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA RYBÁRSKA web: www.ssmt.sk email: ssmt@vuczilina.sk tel.: +421 43 400 11 10 facebook: SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN (verejná skupina) O ŠKOLE: Škola nadväzuje na tradíciu vzdelávania odborníkov pre strojársky priemysel v regióne Turiec. Aktuálne zabezpečuje odbornú [...] Čítaj viac

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Martin

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Novomeského 5/24, 036 36 Martin web: www.spsmt.sk email: office@spsmt.sk tel.: 1421 43 413 18 05, +421 43 413 38 11 facebook: @spsmt.sk O ŠKOLE: Škola poskytuje univerzálne technické vzdelanie pre mnohé odvetvia strojárstva, elektrotechniky, logistiky a informačných technológií. Za 70 rokov svojho pôsobenia vychovala odborníkov v oblasti priemyslu a hospodárstva. Budova [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ Turčianske Teplice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice web: www.sosptr.edu.sk email: sekretariat.sosptr@vuczilina.sk tel.: +421 43 492 27 70, +421 905 668 917 O ŠKOLE: Stredná odborná škola pedagogická nadväzuje na tradíciu a dedičstvo Maďarského kráľovského učiteľského ústavu, ktorý vznikol v roku 1870 v Kláštore pod Znievom. Škola je jedinou strednou pedagogickou školou v [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Martin

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Stavbárska 11, 036 80 Martin web: www.sosmt.edupage.org email: sosmt@sosmt.sk tel.: +421 43 413 53 11, +421 43 413 32 66 O ŠKOLE: Už viac ako 100 rokov patrí k popredným školám so zameraním na obchod a služby. Škola prechádza veľkými zmenami. Boli zrekonštruované chodby a tie premenené na moderné [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Martin – Priekopa

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa web: www.sossd.sk email: sosd@sosd.sk tel.: +421 43 428 22 04, + 421 43 428 14 86 O ŠKOLE: História školy siaha do roku 1887. Počas svojej existencie sa neustále rozvíjala vpred a je spojená predovšetkým s prípravou odborníkov pre oblasť dopravy, poštových služieb a [...] Čítaj viac

OBCHODNÁ AKADÉMIA Bernolákova Martin

OBCHODNÁ AKADÉMIA Bernolákova 2, 036 37 Martin Web: www.oamt.eu Email: office@oamt.sk Tel.: +421 43 422 18 90 Facebook: @oamt.eu O ŠKOLE: Škola ako jedna z prvých slovenských stredných odborných škôl na území Slovenska vychováva odborníkov pre obchod a financie v regióne Turiec. Nestavia len na dlhoročnej 135-ročnej tradícii vyššej obchodnej školy, ale v modernom duchu [...] Čítaj viac