Research Category: Školy podľa zamerania

Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín web: www.gympoh.edupage.org email: skola@gympoh.edu.sk tel.: +421 43 586 47 85 O ŠKOLE: Gymnázium P. O. Hviezdoslava je škola s viac ako storočnou tradíciou v oblasti výchovy a vzdelávania. Svoju víziu úspešne rozvíja a dopĺňa modernými vyučovacími metódami, bádateľsky orientovaným a projektovým vyučovaním. [...] Čítaj viac

GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA Námestovo

GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA Mieru 307/23, 029 01 Námestovo web: www.gabnam.sk , www.gabna.edupage.sk email: gymnosekret@vuczilina.sk tel.: +421 43 413 63 09, +421 901 742 853, +421 901 742 854 facebook: @gabnam O ŠKOLE: Gymnázium Antona Bernoláka poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vytvára motivačné prostredie s najrozmanitejšími aktivitami, v ktorých sa nájde skutočne každý. Víziou školy je [...] Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA Československej armády Martin

SPOJENÁ ŠKOLA Československej armády 24, 036 01 Martin Organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA RYBÁRSKA web: www.ssmt.sk email: ssmt@vuczilina.sk tel.: +421 43 400 11 10 facebook: SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN (verejná skupina) O ŠKOLE: Škola nadväzuje na tradíciu vzdelávania odborníkov pre strojársky priemysel v regióne Turiec. Aktuálne zabezpečuje odbornú [...] Čítaj viac

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Martin

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Novomeského 5/24, 036 36 Martin web: www.spsmt.sk email: office@spsmt.sk tel.: 1421 43 413 18 05, +421 43 413 38 11 facebook: @spsmt.sk O ŠKOLE: Škola poskytuje univerzálne technické vzdelanie pre mnohé odvetvia strojárstva, elektrotechniky, logistiky a informačných technológií. Za 70 rokov svojho pôsobenia vychovala odborníkov v oblasti priemyslu a hospodárstva. Budova [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ Turčianske Teplice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice web: www.sosptr.edu.sk email: sekretariat.sosptr@vuczilina.sk tel.: +421 43 492 27 70, +421 905 668 917 O ŠKOLE: Stredná odborná škola pedagogická nadväzuje na tradíciu a dedičstvo Maďarského kráľovského učiteľského ústavu, ktorý vznikol v roku 1870 v Kláštore pod Znievom. Škola je jedinou strednou pedagogickou školou v [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Martin

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Stavbárska 11, 036 80 Martin web: www.sosmt.edupage.org email: sosmt@sosmt.sk tel.: +421 43 413 53 11, +421 43 413 32 66 O ŠKOLE: Už viac ako 100 rokov patrí k popredným školám so zameraním na obchod a služby. Škola prechádza veľkými zmenami. Boli zrekonštruované chodby a tie premenené na moderné [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Martin – Priekopa

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa web: www.sossd.sk email: sosd@sosd.sk tel.: +421 43 428 22 04, + 421 43 428 14 86 O ŠKOLE: História školy siaha do roku 1887. Počas svojej existencie sa neustále rozvíjala vpred a je spojená predovšetkým s prípravou odborníkov pre oblasť dopravy, poštových služieb a [...] Čítaj viac

OBCHODNÁ AKADÉMIA Bernolákova Martin

OBCHODNÁ AKADÉMIA Bernolákova 2, 036 37 Martin Web: www.oamt.eu Email: office@oamt.sk Tel.: +421 43 422 18 90 Facebook: @oamt.eu O ŠKOLE: Škola ako jedna z prvých slovenských stredných odborných škôl na území Slovenska vychováva odborníkov pre obchod a financie v regióne Turiec. Nestavia len na dlhoročnej 135-ročnej tradícii vyššej obchodnej školy, ale v modernom duchu [...] Čítaj viac

GYMNÁZIUM JOZEFA LETTRICHA Martin

GYMNÁZIUM JOZEFA LETTRICHA Ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin Web: www.gymlet.sk Email: ice@gymlet.sk Tel.: +421 915 889 915 O ŠKOLE: Gymnázium Jozefa Lettricha vzniklo v roku 1993 ako jedno z prvých osemročných gymnázií na Slovensku. Do dnešného dňa poskytuje vzdelávanie iba v osemročnej forme štúdia pre takmer 450 študentov. Ponúka kvalitný školský vzdelávací program [...] Čítaj viac

GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA Martin

GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA Malá hora 3, 036 01 Martin Web: www.gvpt.sk Email: office@gymmt.sk Tel: 043/ 42130011 Tacebook: @gymmt.sk O ŠKOLE: GVPT bolo založené v roku 1867 ako jedno z prvých troch slovenských gymnází. Ide o moderné gymnázium, ktoré sa popri vzdelávaniu venuje aj ekologickým aktivitám, exkurziám, odborným konferenciám a diskusiám s odborníkmi. Realizuje projekty Erasmus+ [...] Čítaj viac