Kategória: Podujatia / Aktivity

Milá mládež, študenti, žiaci – chceme poznať Váš názor

Zapojte sa s nami do pravidelných diskusií na facebookovej stránke Odboru regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja https://www.facebook.com/SpoluZAKRAJsieregiony/, kde môžete komentovať zverejnené statusy k aktuálnym témam, ktoré súvisia s rozvojom nášho kraja. Pripravovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2021+ (PHSR 2021+), ktorý je víziou našich regiónov na najbližšiu dekádu, prináša otázky, ku ktorým by sa mala vyjadriť aj mladá generácie, […]

Čítaj viac

Online prednáška “Budovanie kultúry a klímy školy”

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi Trnavskou univerzitou v Trnave, Fórom proaktívnych škôl, o. z. a Školským networkom, o. z. si Vás dovoľujú pozvať na online prednášku ” Budovanie kultúry a klímy školy”, ktorá sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Odbornú prednášku na tému ” Budovanie […]

Čítaj viac

Chceš vedieť, ako funguje IT firma?

Dňa 13.4.2021 sa uskutočnila online diskusia so študentmi stredných škôl a končiacich ročníkov, ktorú organizovala spoločnosť GoodRequest, v spolupráci so SPŠE Košice. Na všetky otázky v diskusií odpovedali CEO spoločnosti GoodRequest Tomáš Lodňan, ale aj lead frontend & backend developeri Peter Reguli a Tomáš Durný. Chceš vedieť, ako funguje IT firma? Aké projekty v spoločnosti GoodRequest vznikajú, alebo na […]

Čítaj viac

Webinár „Bezpečná škola“

Dňa 30.3.2021 sa uskutočnil webinár Bezpečná škola, ktorý pripravil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Inštitútom dialogických praxí v Ružomberku pod vedením Mgr. Oľgy Okálovej, PhD. spolu s Mgr.Veronikou Luksa a tímom facilitátorov. Webinár „Bezpečná škola“ bol jedinečnou príležitosťou na rozvoj a podporu wellbeingu žiakov a učiteľov. Pomocou neho sa účastníci mohli inšpirovať k spolupráci a spoluvytváraniu žiadúcich zmien […]

Čítaj viac

Prijímacie konanie – dôležité termíny v roku 2021

Prijímanie žiakov na štúdium na stredných školách sa v vzhľadom na epidemiologický vývoj v krajine riadi v zmysle rozhodnutí ministra školstva zo dňa 4.1.2021 a 26.1.2021. V nich sú, v porovnaní s platnou legislatívou, zmeny v termínoch týkajúcich sa prijímacieho konania. do 26.02.2021   zverejnenie podmienok a kritérií prijímania na stredné školy do 08.04.2021   doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (SŠ) zákonným […]

Čítaj viac

Seminár pre výchovných poradcov – „Moja stredná“

Cieľom seminára metodické usmernenie kariérových a výchovných poradcov ZŠ a SŠ, predstavenie stránky mojastredna.sk, predstavenie SŠ v Žilinskom kraji, trendy práce. Vytvorenie informačnej a metodickej podpory v Žilinskom kraji. PDF k stiahnutiu Termín: 16.02.2021 o 13:00 hod

Čítaj viac