Úspech žiakov
Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne
na veľtrhu cvičných firiem v Prahe

V dňoch 23. 3. – 25. 3. 2022 sa cvičná firma  Sweet Food Delivery, s.r.o., c. f. zúčastnila online 27. Medzinárodného veľtrhu fiktívnych firiem 2022 v Prahe. Veľtrh prebiehal pomocou aplikácie Gather Town za účasti 64 cvičných firiem. Záštitu nad veľtrhom prebralo Ministerstvo školstva ČR a organizovala ho Metropolitní univerzita Praha.

Súťažilo sa v kategóriách  – najlepšia firma veľtrhu, najlepší katalóg, najlepšia prezentácia firmy, najlepší reklamný spot a  najlepší leták.

V kategórii  najlepší leták získala naša firma výborné 2. miesto. Veríme, že to bola dobrá skúsenosť pre celý tím cvičnej firmy.

Našim žiakom a pani Ing. M. Pukáčovej ďakujeme za reprezentáciu školy.

Spracovala: Ing. V. Janotíková