Gymnázium, Varšavská, Žilina – Poznáme víťazov Olympiády kritického myslenia na Slovensku!

Počas 6. a 7. júna 2024 sa na FEI STU v Bratislave konalo Finále OKM, kde sa stretlo 48 najlepších riešiteľov postupujúcich z krajských kôl. Po testových úlohách a argumentačnej reči si vypočuli mená šiestich najúspešnejších, ktorí súperili v Primaciálnom paláci pred odbornou porotou expertov. Gymnázium na Varšavskej v Žiline si odnáša najcennejšiu trofej, pretože Oliver Hrbáň z kvinty B preukázal, že vie kriticky myslieť, argumentovať, odhaľovať dezinformácie, čítať grafy či tabuľky a odpovedať porote na jej otázky. Gratulujeme!

Kritické myslenie je v dobe hoaxov a dezinformácií veľmi dôležitá, ak nie najdôležitejšia zručnosť pre mladých ľudí. Dodáva mladým nadhľad, kedy sú schopní overovať dôveryhodné a nedôveryhodné médiá, odhaliť hoaxy a dezinformácie alebo zistiť, či je obrázok fotomontáž, či je interpretácia štúdie správna.  „V informačnej dobe, kedy máme pretlak informácií z rôznych zdrojov, je kľúčové vedieť informácie nielen získavať, ale aj vyhodnocovať, aby sme sa vedeli orientovať vo svete,“ hovorí Richard Vaško koordinátor súťaže (študuje  na University of Warwick interdisciplinárny odbor právo, politológia a filozofia.)

Olympiáda kritického myslenia (OKM) má na Slovensku skvelú odozvu. Tento rok preverila až 9000 prihlásených účastníkov v mnohých aspektoch, ktoré sú jej piliermi. Na OKM ide nielen o mediálnu gramotnosť, interpretáciu dát či o odolnosť voči manipuláciám, ale zároveň sa snažia študentov učiť formulovať myšlienky, rozpoznať silný či slabý argument a reagovať na argumenty.

Školské a krajské kolo OKM majú podobu online testu, kde študenti overujú pravdivosť nejakého statusu alebo interpretujú zdieľané články.

V celoslovenskom finále absolvujú súťažiaci základné kolá, ktoré pozostávajú z testu a argumentačnej reči a traja najlepší z každej vekovej kategórie postúpia do finálovej prezentácie. Tam dostane každý študent unikátne zadanie, ktoré musí vypracovať a odprezentovať pred porotou expertov a expertiek.

Napísala Mgr. Andrea Brezániová