Kategória: Poradenstvo

NAŠA SLOVENKA ROKA – PhDr. Alica Virdzeková

S veľkou hrdosťou môžeme oznámiť, že  naša dlhoročná kolegyňa PhDr. Alica Virdzeková zvíťazila v ankete a získala titul Slovenka roka v kategórii Podpora mladých talentov. Naša pani dejepisárka už od svojho nástupu do školstva sa venuje aj mimoškolskej práci so žiakmi. Od roku 1989 je predsedníčkou okresnej komisie SOČ v Žiline, organizuje okresné kolo SOČ, je členkou krajskej […]

Čítaj viac

Prehľad voľných miest  po 2. kole prijímacích skúšok do 1. ročníka na stredné školy

V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zostáva 419 voľných miest. Po 2. kole prijímacích skúšok, ktoré sa konalo 18.6.2024 na župných školách, zostalo  419 miest neobsadených. Zákonní zástupcovia neumiestnených žiakov 9. ročníkov základných škôl, ktorí nie sú zapísaní na žiadnu strednú školu ani po konaní 2. kola prijímacích skúšok, sú povinní, vzhľadom na povinnú 10-ročnú školskú […]

Čítaj viac

Seminár pre kariérových poradcov ZŠ

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja zrealizoval dňa 13. 2. 2024 online seminár pre kariérových poradcov základných škôl,  venovaný aktuálnej téme kariérového poradenstva –  Prijímacie konanie na stredné školy 2024.  Prezentáciu zo semináru nájdete tu:

Čítaj viac

Prehľad možností štúdia v stredných školách v Žilinskom kraji

Deviataci základných škôl sa musia do 20. marca rozhodnúť, kam pôjdu študovať na strednú školu Žilinský samosprávny kraj pripravil pre deviatakov základných škôl prehľad možností štúdia na stredných školách v Žilinskom kraji pre nasledujúci školský rok 2024/25. Prehľad uvádza aj počty žiakov v jednotlivých odboroch štúdia, ktorí môžu byť prijatí na štúdium tak, ako ich upravilo Ministerstvo […]

Čítaj viac

Prví maturanti v odbore mechatronika a obchodná akadémia v Žilinskom kraji

Žiaci Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne študujúci v systéme duálneho vzdelávania v perspektívnom a trhom práce mimoriadne žiadanom odbore mechatronika majú za sebou dôležitú zložku maturitnej skúšky a to jej praktickú časť. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov duálneho vzdelávania je odlišná v tom, že sa koná u zamestnávateľa a skúšajúcim členom maturitnej komisie musí byť zástupca zamestnávateľa, s ktorým […]

Čítaj viac

“Osamelí v dave”

Dovoľujeme si Vás pozvať na pripravovanú diskusiu s názvom “Osamelí v dave” (https://www.novasynagoga.sk/event/1433-osameli-v-dave-diskusia-s-psychologmi), ktorá sa bude konať 19.4. o 18:00 v Žilinskej Synagóge. Diskusia je zadarmo dostupná verejnosti a cieľom je otvoriť tému pocitov osamelosti a samoty, ktorú každý z nás môže prežívať aj mladí ľudia. 

Čítaj viac

Publikácie/elektronická knižnica – prevencia kriminality a predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov na školách

Odbor školstva a športu si Vás dovoľuje informovať v súvislosti s témou prevencie kriminality o vydaní druhej časti Učebnice Informačnej bezpečnosti pre stredné školy a gymnáziá z dielne OZ Preventista- združenie pre bezpečnosť a prevenciu. Detaily o knihe sú dostupné na webovej stránke občianskeho združenia Preventista, ktoré nájdete tu: https://preventista.sk/info/druha-cast-ucebnice-o-bezpecnosti-uzrela-svetlo-sveta/ Zároveň si Vás dovoľujeme informovať aj o vytvorení elektronickej knižnice, v ktorej sú bezplatne […]

Čítaj viac