Podaj mi ruku

Spojenú školu zo Žiliny- Bytčice a Strednú odbornú školu podnikania zo Žiliny čakajú od septembra 2024 veľké zmeny formou zlúčenia.
Zlúčením týchto škôl vznikne Stredná odborná škola podnikania a služieb.
Vďaka grantu ŽSK „Podaj mi ruku“ sa žiaci a učitelia oboch škôl začali navzájom spoznávať.
ŽSK ďakujeme za finančnú podporu.
Jedna z aktivít tohto grantu bol priateľský turnaj vo vybíjanej medzi menovanými školami, ktorý sa konal 10.5. 2024.
Nálada bola fantastická, nechýbalo energické povzbudzovanie spolužiakov a učiteľov z jednej aj z druhej školy. Tímy medzi sebou bojovali férovo pod dohľadom spravodlivých rozhodcov, ktorými boli učitelia telesnej výchovy oboch škôl.
Veríme, že tento športový zážitok priniesol žiakom možnosť preukázať svojho športového ducha a bližšie sa spoznať.
Mgr. Zuzana Urbanová
Autor projektu