Zoznam škôl iní zriaďovatelia

Cirkevné školy:

Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina
Na Závaží 2, 010 01 Žilina
Tel: 0910 852 152
Mail: riaditel@sskp.sk
Web: http://www.sskp.sk

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
Vysokoškolákov 13, Žilina
Tel: 041/565 69 50
Mail: sekretariat@oata.sk
Web: https://oata.sk/

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca
Horná 137, Čadca
Tel: 041/433 51 22
Mail: skola@szsfaca.edu.sk
Web:https://szsfaca.edupage.org/

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca
Horná 137, Čadca
Tel: 041/433 51 22
Mail: skola@sospgca.sk
Web:https://sospgca.edupage.org

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
Hurbanova 44, Žilina
Tel: 041/562 39 35; 0917 548 583
Mail: gsfzilina@gsf.sk
Web:http://www.gsf.sk

Evanjelická spojená škola, Martin
M. R. Štefánika 17, Martin
Tel: 043/324 03 87
Mail: office@essmt.sk
Web: https://essmt.sk/category/gymnazium/

Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Tel: 044/547 29 01, 0948 525 086
Mail: riaditel@esslm.sk
Web: https://esslm.sk/

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Žilina
Saleziánska 18, Žilina
Tel: 0911 344 848
Mail: sos@sjoroza.sk
Web:http://www.sjoroza.sk

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
Ružomberok, A. Hlinku 5
Tel: 0907 373 600
Mail: gsa@gsa.sk
Web:http://www.gsa.edupage.org

Cirkevná spojená škola – cirkevné gymnázium, Dolný Kubín
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Tel: 0911876026
Mail: radlinskeho@radlinskeho.sk
Web: https://radlinskeho.sk

https://facebook.com/radlinskeho

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Ružomberok
Dončova 7, Ružomberok
Tel: 044/4328166;044/4321528;0915 88 51 44
Mail: riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com; szsmtsrbk@gmail.com
Web:http://www.szsmtsrbk.edupage.org

Bilingválne školy:

Gymnázium M.Hattalu, Trstená
Železničiarov 278, Trstená
Tel: 043/539 22 12
Mail: gmh@gmhtrstena.edu.sk; kristofcak@orava.sk
Web:https://gmhtrstena.edupage.org/

Gymnázium bilingválne, Žilina
Ul. T. Ružičku 3, Žilina
Tel: 041/ 76 45 568
Mail: gbza@gbza.eu, riaditel@gba.eu
Web: https://gbza.eu/

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Komenského 215, Sučany
Tel: 043/ 429 34 74; 0911 348 424
Mail: gbas@gbas.sk
Web:http://www.gbas.sk

Gymnázium J.M.Hurbana, Čadca
17.novembra 1296, Čadca
Tel: 041/432 23 30
Mail: kancelaria@gymcadca.sk
Web:http://www.gymcadca.eu

Mestské školy:

Spojená škola, Vrútky
M.R.Štefánika 1, Vrútky
Tel: 043/428 21 19
Mail: riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
Web:http://gymvrutky.edupage.org

Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
Tel: 043/ 49 22 328
Mail: skola.sstut@gmail.com
Web:http://www.gymtut.edupage.org

Súkromné stredné školy:

Súkromná stredná odborná škola, Bytča
Sidónie Sakalovej 182, 014 01 Bytča
Tel: 0918 568 248
Mail: skola@sukromnasos.sk
Web: http://www.sukromnasos.sk

Súkromná stredná odborná škola, Žilina
Saleziánska 18, Žilina
Tel: 0911 566 901
Mail: gabriela.pazicka@ssosza.sk; gpazicka@gmail.com
Web: http://www.ssosza.sk

Web: http://www.studujdigital.sk

Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
Hálkova 2968/22, Žilina
Tel: 0917 449 367
Mail:info@skolaumenia.sk
Web:http://www.skolaumenia.sk

Súkromná spojená škola, Martin
Lettricha 3, Martin
Tel: 043/438 34 39
Mail: riaditel@ssusmartin.sk, ssusmartin@ssusmartin.sk
Web: https://www.ssusmartin.sk/

Súkromné bilingválne gymnázium, Ružomberok
Bystrická cesta 174/5, Ružomberok
Tel: 043/430 09 00
Mail: sgymdk@centrum.sk
Web: https://sukromna-skola.edupage.org/

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Ružomberok
Bystrická cesta 174/5, Ružomberok
Tel: 044/430 09 00
Mail: sgymdk@centrum.sk
Web: https://skola-podnikania.edupage.org/

Súkromná stredná odborná škola, Dolný Kubín
ul. SNP 1202/14, Dolný Kubín
Tel: 043/552 66 02
Mail: zastupcassosdk@gmail.com
Web: https://sukromnaskolazemko.edupage.org/

Súkromná spojená škola EDUCO, Námestovo
Slanická Osada 2178, Námestovo
Tel: 043/221 13 10
Mail: sekretariat@ssseduco.sk
Web: https://slanickaosada.sk/

Súkromné tanečné konzervatórium, Liptovský Hrádok
Hradná 340, Liptovský Hrádok
Tel: 0915 836 148
Mail: riaditel@stklh.sk
Web: http://www.stklh.sk

Súkromná stredná odborná škola, Žilina
Antona Bernoláka 51 blok B, Žilina
Tel: 0911 936 177
Mail: riaditel.sosss@gmail.com
Web:http://www.ssosss.sk

Súkromná stredná odborná škola Pro Scholaris, Žilina
Hlavná 2, Žilina – Bytčica
Tel: 0902 930 201
Mail: riaditel@soaza.sk
Web: www.proscholaris.sk

Súkromné gymnázium, Žilina
Oravská 11, 010 01 Žilina
Tel: 0917 782 627, 0911 345 345
Mail: ssag@ssag.sk
Web: https://ssag.sk