Zoznam škôl iní zriaďovatelia

Cirkevné školy:

Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina
Na Závaží 2, 010 01 Žilina
Tel: 041/700 27 38
Mail: riaditel@sskp.sk
Web:

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
Vysokoškolákov 13, Žilina
Tel: 041/565 69 50
Mail: sekretariat@oata.sk
Web:

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca
Horná 137, Čadca
Tel: 041/431 25 15
Mail: skola@szsfaca.edu.sk
Web:

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca
Horná 137, Čadca
Tel: 041/431 25 15
Mail: skola@szsfaca.edu.sk
Web:

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
Hurbanova 44, Žilina
Tel: 041/500 20 63
Mail: gsfzilina@gsf.sk
Web:

Evanjelická spojená škola, Martin
M. R. Štefánika 17, Martin
Tel: 043/324 03 87
Mail: office@essmt.sk
Web:

Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Tel: 044/547 29 01
Mail: riaditel@esslm.sk
Web:

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Žilina
Saleziánska 18, Žilina
Tel: 041/723 41 02
Mail: sos@sdb.sk
Web:

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
Ružomberok, A. Hlinku 5
Tel: 044/432 11 12
Mail: nemcik@gsa.sk
Web:

Cirkevná spojená škola – cirkevné gymnázium, Dolný Kubín
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Tel: 0911876026
Mail: radlinskeho@radlinskeho.sk
Web:

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Ružomberok
Dončova 7, Ružomberok
Tel: 044/4328166;044/4321528;0915 88 51 44
Mail: sr.mariaterezia@gmail.com; szsmtsrbk@gmail.com
Web:

Bilingválne školy:

Gymnázium M.Hattalu, Trstená
Železničiarov 278, Trstená
Tel: 043/539 22 12
Mail: gmh@gmhtrstena.edu.sk; kristofcak@orava.sk
Web:

Gymnázium bilingválne, Žilina
Ul. T. Ružičku 3, Žilina
Tel: 0905 848 008
Mail: gbza@gbza.eu
Web:

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Komenského 215, Sučany
Tel: 0910 945 956
Mail: gbas@gbas.sk
Web:

Gymnázium J.M.Hurbana, Čadca
17.novembra 1296, Čadca
Tel: 041/432 23 30
Mail: mikovcakova@gymcadca.sk
Web:

Mestské školy:

Spojená škola, Vrútky
M.R.Štefánika 1, Vrútky
Tel: 043/428 38 38
Mail: spojenaskolavrutky@gmail.com
Web:

Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
Tel: 0918 947 252
Mail: miriam.hechelmann@gymtut.edu.sk
Web:

Súkromné stredné školy:

Súkromná stredná odborná škola, Bytča
Sidónie Sakalovej 182, 014 01 Bytča
Tel: 041/321 99 78
Mail: skola@sukromnasos.sk
Web:

Súkromná stredná odborná škola, Žilina
Saleziánska 18, Žilina
Tel: 0911 566 901
Mail: info@ssosza.sk; g.pazicka@gmail.com
Web:

Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
Hálkova 2968/22, Žilina
Tel: 0905 407 262
Mail: vaclav.dostalek@skolaumenia.sk
Web:

Súkromná spojená škola, Martin
Lettricha 3, Martin
Tel: 043/438 34 39
Mail: ssusmartin@ssusmartin.sk
Web:

Súkromné bilingválne gymnázium, Ružomberok
Bystrická cesta 174/5, Ružomberok
Tel: 043/438 34 39
Mail: ssusmartin@ssusmartin.sk
Web:

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Ružomberok
Bystrická cesta 174/5, Ružomberok
Tel: 044/430 09 00
Mail: sgymdk@centrum.sk
Web:

Súkromná stredná odborná škola, Dolný Kubín
ul. SNP 1202/14, Dolný Kubín
Tel: 0918 874 199
Mail: zastupcassosdk@gmail.com
Web:

Súkromná spojená škola EDUCO, Námestovo
Slanická Osada 2178, Námestovo
Tel: 0908 770 755
Mail: sekretariat@ssseduco.sk
Web:

Súkromné tanečné konzervatórium, Liptovský Hrádok
Hradná 340, Liptovský Hrádok
Tel: 0915 836 148
Mail: riaditel@stklh.sk
Web:

Súkromná stredná odborná škola, Žilina
Závodská cesta 2961, Žilina
Tel: 0911 445 994
Mail: sukromnesou@stonline.sk, janamaslova62@gmail.com
Web:

Súkromná stredná odborná škola Pro Scholaris, Žilina
Hlavná 2, Žilina – Bytčica
Tel: 0902 930 201
Mail: riaditel@soaza.sk
Web:

Súkromné gymnázium, Žilina
Oravská 11, 010 01 Žilina
Tel: 0911 345 345
Mail: ssag@ssag.sk
Web: