Centrá odborného vzdelávania a prípravy

Čo je centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) – formulár

označenie COVaP vyjadruje

 • záruku úrovne kvality školy ako celku v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
 • spoluprácu školy s príslušnou stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou
 • nadštandard materiálno-technického a priestorového zabezpečenia školy pre daný študijný alebo učebný odbor
 • poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy na výkon daného povolania a odborných činností na základe požiadaviek zamestnávateľov

ponúka

 • výchovno-vzdelávací proces žiakov stredných odborných škôl s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenia absolventov na trhu práce
 • praktické odborné vzdelávanie a prípravu
 • rekvalifikačné kurzy pre záujemcov a firmy
 • celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce
 • koncepčnú a odbornú činnosť v oblasti kvalifikácie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy
 • spoluprácu so základnými školami – hodiny technickej výchovy, vedenie záujmových krúžkov, zabezpečovanie exkurzií vo výrobných závodoch
 • organizovanie dní otvorených dverí
 • prezentácie profesií, realizácie náborov
 • odborné poradenstvo vo všetkých odboroch, v ktorých škola vzdeláva

podporuje

 • talentovaných a nadaných žiakov
 • podnikateľskú činnosť školy
 • publikačnú činnosť

KYSUCE

Stredná odborná škola technická, Čadca
COVaP pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu

 • spolupráca – Schaeffler Kysuce, s. r. o, Kysucké Nové Mesto, AVC, a. s. Raková, KIA Motors Slovakia, s. r. o, Teplička nad Váhom a i.
 • prepojenie požiadaviek trhu práce na absolventov so strojárskym zameraním
 • akreditované rekvalifikačné kurzy v oblasti zvárania – zváračských skúšok
 • akreditovaný rekvalifikačný program – tvorba riadiacich programov CNC strojov

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto

COVaP pre informačné technológie a priemyselnú informatiku

 • spolupráca – Siemens, s. r. o., Žilina, Kia Motors Slovakia , s. r. o., Teplička nad Váhom, Schaeffler Kysuce, s. r. o, Kysucké Nové Mesto, KOMAD. s. r. o., Krásno nad Kysucou, ELMAX, a. s., Žilina, BVM alarm systém, Lietavská Lúčka, PENTATECH, s. r. o., Kysucké Nové Mesto, OMNIA-KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto
 • najnovšie informačno – komunikačné technológie
 • akreditácie – CAD systémy, základy programovania, elektrotechnická spôsobilosť, programovanie JAVA
 • CISCO certifikácie
 • moderný vzdelávací systém podľa požiadaviek IT firiem na Slovensku

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto
COVaP pre INDUSTRY 4.0

 • spolupráca – Kia Motors Slovakia , s. r. o., Teplička nad Váhom, Schaeffler Kysuce, s. r. o, Kysucké Nové Mesto; OMNIA-KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto
 • zamerané na INDUSTRY 4.0 = robotizáciu, automatizáciu, CAx technológie a zváracie technológie a prípravu odborníkov na technologické zmeny
 • rekvalifikačné kurzy vzdelávania
 • interaktívne metódy vzdelávania vo virtuálnej realite (technológia zvárania a pod.)

HORNÉ POVAŽIE

Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina
COVaP pre elektrotechniku

 • spolupráca so spoločnosťou EEM, dcérskou spoločnosťou Stredoslovenskej energetiky, a. s. Žilina
 • zameranie na oblasť silnoprúdovej elektrotechniky
 • „sieťový polygón“ – na vzdelávanie v oblasti prác pod napätím
 • rekvalifikačné kurzy
 • CISCO akadémia
 • príprava a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Stredná odborná škola dopravná, Žilina
COVaP pre automobilový priemysel

 • spolupráca so Žilinskou univerzitou v Žiline, KIA Motors Slovakia, s. r. o, Teplička nad Váhom, Galimex, a .s., Žilina, Motocentrum spol. s. r. o.. Žilina a NDŽ, s. r. o. Žilina
 • nadštandardné vybavenie dielní a učební
 • najnovšie technológie pri diagnostikovaní porúch motorového vozidla, v lakovni i v autoelektronike
 • akreditovaný vzdelávací program aktualizačného vzdelávania – „Diagnostika podvozku motorových vozidiel“
 • zváračská škola – zváračský preukaz Z-M1
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Stredná odborná škola stavebná, Žilina
COVaP pre stavebníctvo

 • spolupráca s VÁHOSTAV SK, a. s. Žilina, Váhostav – PREFA, s. r. o. Horný Hričov, YTONG Slovakia, RIGIPS Slovensko, Stavomontáže a. s. Žilina
 • nadštandardne vybavené odborné učebne, špecializované učebne pre jednotlivé stavbárske remeslá
 • zváračská škola – akreditované programy rekvalifikačného vzdelávania
 • certifikáty firiem Alcaplast, GEBERIT, RIGIPS, MAPEI, Wienerberger, HELIOS

Hotelová akadémia, Žilina
COVaP pre služby a gastronómiu

 • spolupráca s Holiday Inn, Žilina; Villa Nečas, Žilina; hotelmi: Polom, Žilina, Astória, Žilina, Dubná Skala, Žilina; Veľká Fatra a Diplomat, Rajecké Teplice
 • najnovšie technologické postupy pri príprave jedál a ich servírovaní, nová metóda varenia spôsobom „sous vide“ (varenie vo vákuu)
 • vlastné pracovisko odborného výcviku – nadštandardne vybavené modernými technológiami
 • barmanské, baristické a someliérske kurzy

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina
COVaP v agropodnikaní – kynológii

 • spolupráca s Poľnohospodárskym družstvom, Terchová; Poľnohospodárske družstvo, Dolný Hričov; Záhrada, s. r. o., Bytča; Zava, s. r. o., Svederník; Adacom, s. r. o., Žilina a Agropenzión Grunt, Papradno; Agroefekt, Svrčinovec; Jazdecký areál, Brezany; Penzión, Terchová
 • moderné centrum kynológie v areáli školy
 • kynologické workshopy

TURIEC

Spojená škola, Martin
COVaP pre strojárstvo a kovospracúvaciu výrobu

 • spolupráca – Volkswagen Slovakia, a. s., Martin, Vienna Interational s. r. o, Martin, ZWL Slovakia s. r. o, Sučany, KraussMaffei Technologies, Sučany, ŽOS Vrútky
 • zváračská škola – akreditované programy zváracích skúšok
 • preškolenia pracovníkov v regióne (Ozbrojené sily SR, ÚPSVaR Martin)
 • FESTO hydraulika a pneumatika
 • školenia CNC technológií
 • frézarské a sústružnícke centrum

Stredná odborná škola dopravná, Martin – Priekopa
COVaP pre dopravu, pošty a telekomunikácie

 • spolupráca – ŽOS Vrútky a. s., Železnice SR, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Slovenská pošta , a. s., Žilinská univerzita v Žiline – FPEDAS a FEIT
 • odborný softwér „ Simulátor zabezpečovacích zariadení“
 • akreditované kurzy
 • skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie elektromechanik – silnoprúdová technika

LIPTOV

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok
COVaP v lesníctve a pre drevárstvo

 • spolupráca – Lesy SR, Štátne lesy TANAP-u, NAPANT, Swedwood Slovakia – Ikea Industry Slovakia, Liptovský Mikuláš, Rettenmeier Tatra Timber, s. r. o, Liptovský Hrádok, Technická univerzita vo Zvolene
 • kurzy pilčíkov
 • kurz krovinorezu
 • autoškola pre drevárov a lesníkov
 • skúšky na získanie poľovného lístka, zbrojného preukazu

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš
COVaP pre služby a gastronómiu

 • spolupráca -Tatry Mountains Resort,a. s., Liptovský Mikuláš – Grand Hotel Jasná, Hotel Tri studničky Jasná, Grand Hotel Kempinski Štrbské Pleso
 • vlastná reštaurácia, kaviareň „Mladosť“
 • akreditovaný kurz sprievodca cestovného ruchu
 • barmanské, someliérske a baristické kurzy

ORAVA

Spojená škola, Nižná
COVaP pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie

spolupráca – Panasonic Industrial Devices Slovakia, s. r. o., Trstená, Visteon Electronics Slovakia, s. r. o. Námestovo
programovanie LabVIEW
Industry 4.0 – internet vecí, robotizované výrobné procesy, virtuálna inštrumentácia
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
certifikátu o odbornej spôsobilosti v oblasti sieťových technológií
bezolovnaté spájkovanie
CISCO Network