Úspech žiakov Spojenej školy v Žiline – Bytčici v medzinárodnej  súťaži Matrix Start

Projekt podporený z grantového programu ŽSK – Talentovaná mládež 2024

Matrix Start je medzinárodná súťaž pre talentovaných študentov kaderníckych odborov ktorej
tretí ročník sa konal 17.5.2024 v Aréne Tržnica Brno.
Mottom súťaže bolo heslo: „Ukáž čo v tebe je a naštartuj svoju kadernícku kariéru“.
Do predkola súťaže sa prihlásili traja žiaci Spojenej školy, Hlavná 2, Žilina – Bytčica. Dvaja
z odboru kaderník a jedna žiačka z odboru kaderník – vizážista. Veľkým úspechom je, že
odborná porota vybrala do hlavného kola súťaže dvoch žiakov našej školy, žiaka druhého
ročníka Alana Bongilaja, ktorý súťažil v kategórii Pánsky strih a žiačku 3.ročníka Viktóriu
Jančigovú, ktorá súťažila v kategórii Balayage.
Balayage je aktuálne najpoužívanejšou a najobľúbenejšou farbiacou technikou a veľkým
svetovým trendom. Táto technika dáva kaderníkovi možnosť ukázať čo vie a zároveň si prehĺbi
svoje znalosti a zručnosti. Znalosť balayage techniky využijú žiaci pri nástupe do prvého
zamestnania v kaderníckom salóne. Súčasťou súťaže bola aj príprava modeliek
profesionálnymi stylistami a make-up artistami. Túto skúsenosť využije Viktória vo svojej
ďalšej profesii vizážistky.
Pánsky strih je ďalšou disciplínou, kde kaderník ukáže svoju zručnosť. Dnes je moderné naozaj
všetko a netreba sa báť byť kreatívny. Účelom súťaže bolo ostrihať pánsky strih akoukoľvek
technikou a dosiahnuť čo najlepší efekt. Cieľom nášho žiaka Alana je pracovať vo
vlastnom Barbershope.
Vďaka grantu ŽSK „Talentovaná mládež“ sme mohli vytvoriť podmienky na to, aby sa
talentovaní žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže Matrix Start.
Ďakujeme ŽSK za finančnú podporu.
Žiaci si odniesli z tejto medzinárodnej súťaže cenné umiestnenie. V pánskej kategórii deviate
miesto a v dámskej kategórii ôsme miesto.
Zároveň získali cenné skúsenosti, ktoré zúročia vo svoje profesijnej oblasti.
Autor projektu: Mgr. Margita Kmetíková