DUÁLNÉ VZDELÁVANIE

Duálny systém vzdelávania na školách


Duál v praxi

Žilinský samosprávny kraj patrí medzi lídrov v duálnom vzdelávaní. V aktuálnom školskom roku 2019/2020 sa v kraji v systéme duálneho vzdelávania vzdeláva spolu 1295 žiakov v 21 stredných odborných školách u 228 zamestnávateľov.
Počet škôl zapojených do tohto systému každým rokom rastie, čo je pozitívnym výsledkom stratégie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Odbor školstva a športu ŽSK sa v školskom roku 2019/2020 aktívne podieľal na spolupráci so strednými odbornými školami a ďalšími partnermi pri zaraďovaní nových odborov ale aj optimalizácií súčasných študijných odborov, ktoré zabezpečia prepojenie výchovno-vzdelávacieho procesu s podnikateľskou a výrobnou sférou a naplnia požiadavky regionálnych zamestnávateľov.

Duálny systém vzdelávania je preto jeden z najlepšie aplikovateľných prvkov ako prepojiť získané všeobecné poznatky zo štúdia s praxou. Stal sa jednou z hlavných priorít v odbornom vzdelávaní a príprave, nielen v Žilinskom samosprávnom kraji, ale aj po celej Slovenskej republike. Úlohou Žilinského samosprávneho kraja je implementovať postupne do vzdelávacieho procesu inovatívne prvky, ktoré pomôžu absolventom stredných škôl pri ich štarte do pracovného života.

Najväčší zamestnávatelia (s najvyšším počtom žiakov v systéme duálneho vzdelávania):

  • Schaeffler Kysuce, spol. s. r. o. – mechanik nastavovač, mechanik mechatronik
  • KIA Motors Slovakia, s. r. o. – špecialista automobilovej výroby, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
  • Miba Sinter Slovakia, s. r. o. – mechanik nastavovač, nástrojár, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik
  • Železnice Slovenskej republiky a. s – operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, železničiar, mechanik elektrotechnik
  • ŽOS Vrútky, a. s. – mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení
  • Tatry mountain resorts, a. s. – čašník servírka, kuchár
  • CBA VEREX, a.s. – obchodný pracovník, predavač
  • COOP Jednota – obchodný pracovník, predavač
  • ECCO Slovakia, a. s. – technik obuvníckej výroby
  • Mondi SCP, a. s. – chemik operátor

NA STIAHNUTIE BROŽÚRA DUÁLNE VZDELÁVANIE