Kurz na ochranu života a zdravia

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín.

V SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sme v tomto školskom roku využili na jeho organizovanie slnečné septembrové dni. Zúčastnili sa ho naši tretiaci v dňoch 7., 8. a 11. septembra. Počas hmlistého rána si v triedach vypočuli prednášky o civilnej obrane a zdravotnej príprave a keď slnečné lúče zvíťazili nad hmlou vybrali sa do prírody. Na turistickej vychádzke si vyskúšali orientáciu v teréne aj hľadanie správneho azimutu. V posledný tretí deň kurzu pešiu turistiku vymenili za cykloturistiku.