Murári z SOŠ stavebnej v Žiline na celoštátnej súťaži Skills Slovakia úspešní

V dňoch 10. – 12. mája 2022 sa konal v priestoroch cvičných dielní SOŠ stavebnej v Nitre         6. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl Skills Slovakia – Murár.    Vyhlasovateľom súťaže Skills Slovakia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Žiakov prišiel podporiť aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorý si taktiež vyskúšal murárske remeslo.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť a vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov, spopularizovať stavebné odbory a poukázať na potrebu kvalifikovaných odborníkov v stavebníctve.

Našu školu reprezentovali žiaci Marek Michal Vražel a David Krasňan z I.G, praktickú prípravu žiakov viedol majster odbornej výchovy Dušan Milúch.

Prvý deň žiaci začali súťaž teoretickým testom. Potom na základe odbornej inštruktáže od spoločnosti Baumit „naťahovali“ omietku, ktorá imituje lícové tehly. Druhý deň murovali fragment z materiálu YTONG, nasledovala druhá časť teoretického testu a v poobedňajších hodinách absolvovali inštruktáž k murovaniu komína. Následne na svojich stanoviskách realizovali jeho výstavbu. Posledný deň žiaci murovali fragment z tehiel POROTHERM.

V konkurencii 6 škôl z celého Slovenska, ktoré postúpili do finále,  sa naši žiaci umiestnili na skvelom 2. mieste a za víťazným družstvom zaostali len o jeden bod! V prípade, že sa budú organizovať  majstrovstvá Českej republiky SKILLS 2022 v Prahe, naši žiaci spolu so žiakmi z Nitry budú reprezentovať Slovensko  na tejto medzinárodnej súťaži.

Sme veľmi radi, že sa našim chlapcom opäť podaril takýto vynikajúci úspech, ktorý dokazuje, že našim jediným cieľom je pripravovať žiakov tak, aby si našli nielen uplatnenie na trhu práce, ale boli hrdí aj na svoje remeslo a mali chuť a odvahu prezentovať to, čo sa počas štúdia na Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline naučili.

Ing. Josef Ilčík, PhD., riaditeľ školy