Pódiové umiestnenie žiakov SOŠ stavebnej v Žiline na medzinárodnej súťaži zručností – Sušice 2022

V stredu 11. mája 2022 bol v Sušicích (ČR) v mestskom kine Sirkus slávnostne zahájený ďalší ročník medzinárodnej súťaže, na ktorej sa pravidelne zúčastňujeme. Po vylosovaní pracovísk, tzv. panelov sa o zábavu postaral známy český komik Lukáš Pavlásek so svojou stand-up show.

12. mája sa už ráno o 8:00 hod. začalo súťažiť v areáli dielní praktického vyučovania SOU a SOŠ Sušice. Súťaže boli dve – prvá o Putovný pohár – 12. ročník, kde spolu súťažili dvaja žiaci z rovnakej školy a druhá o Krištáľovú guľu, kde súťažili zmiešané družstvá.

Úlohou prvého bolo realizovať podľa inštalačnej schémy a výkresu elektrický rozvádzač s pripojením na trojfázový prívod 400V AC, z hotového rozdeľovača vytvoriť nad omietkovú elektrickú inštaláciu v rozvodných lištách pozostávajúcu z dvoch samostatne istených zásuvkových okruhov chránených prúdovým chráničom a dvoch samostatných svetelných okruhov. Prvý svetelný okruh ovládaný dvomi tlačidlami cez časový spínač a druhý svetelný okruh ovládaný vypínačmi z troch miest zapojených v radení 6 – 7 – 6.

Druhý žiak sa venoval inštalatérskym prácam – mal osadiť bytovú výmenníkovú stanicu tepla a realizovať jej zapojenie a dopojenie na vykurovacie teleso – radiátor. Ďalej osadiť umývadlo a stúpacie odpadové potrubie, následne zapojiť rozvody studenej a teplej vody, stojankovú zmiešavaciu batériu a napojiť umývadlo na odpadové potrubie. Rozvody vody a vykurovania sa realizovali z rôznych materiálov (PPR – polyfúzne zváranie, meď a uhlíková oceľ – lisovanie).

Na druhej súťaži pre žiakov 4. ročníka o „Krištáľovú guľu“ to žiaci nemali také jednoduché, pretože súťažili ako dvojica, ale s kolegom z inej školy. Žiaci pracovali na rovnakých zadaniach ako v súťaži o Putovný pohár a mohli si tak zmerať sily a naučiť sa spolupracovať, čo určite v budúcnosti využijú. Tretí deň súťaže – piatok 13. mája žiaci absolvovali aj test z teoretických vedomostí z elektrickej a inštalatérskej oblasti.

Vo veľkej konkurencii 20 – tich zúčastnených škôl, sme získali tieto skvelé umiestnenia:

2. miesto o Krištáľovú guľu:      Andrej KRUTEK (IV.C, odbor TEZB)

3. miesto o Putovný pohár:           Lukáš PILKO (II.C, odbor TEZB)      

                                                       Samuel SAMEC (IV.C, odbor TEZB)

12. miesto o Krištáľovú guľu:    Peter REZÁK (IV.C, odbor TEZB)

Žiakom srdečne gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a Žilinského samosprávneho kraja. Za pozvanie na súťaž ďakujeme SOU a SOŠ Sušice, sponzorovi súťaže spoločnosti SYSTHERM s.r.o. za program pre pedagógov a v neposlednom rade majstrom odbornej výchovy – Vančovi, Pidíkovi a Marčekovi a učiteľovi odborných predmetov  Fuljerovi za kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu žiakov na súťaž.