ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Ružomberok

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU
Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok

web: www.suprk.sk
email: sekretariat@suprk.sk
tel.: +421 44 432 25 96; +421 44 432 25 97

O ŠKOLE:

Pablo Picasso nám odkázal, že „umenie zmýva z duší prach každodennosti“, a preto sa aj ŠUPka snaží odkrývať jedinečnú originalitu každého študenta, umožňuje mu prejaviť a prezentovať jeho talent a ponúka stimulujúce prostredie pre štúdium kreatívnych a produktívnych odvetví z oblasti umenia a dizajnu. Hlavný dôraz počas vyučovacieho procesu je kladený na zvládnutie moderných technológií, vyučovanie cudzieho jazyka, študenti zároveň nadobúdajú všeobecný kultúrny a historický rozhľad potrebný pre harmonicky rozvinutú osobnosť.

VÝHODY:

 • oddychové zóny v priestoroch školy
 • grafické dielne, dielne na prácu s drevom, odborné výtvarné učebne
 • fotoateliér, fotokomora,
 • šijacie, potláčacie a textilné dielne
 • ateliéry na úrovni vysokej školy
 • odborná knižnica a školská galéria
 • telocvičňa, posilňovňa, fitness štúdio
 • tanečné štúdio
 • možnosť prezentácie vlastných prác, organizácia výstav školských prác v galériách
 • kultúrno-poznávacie zájazdy po celej Európe
 • návštevy múzeí a galérií, pravidelné návštevy výstav v Budapešti, vo Viedni a v Krakove

KRÚŽKY:

 • volejbal, aerobic posilňovanie
 • modelky
 • figurálna kresba
 • sieťotlač
 • šijeme spolu
 • fotografovanie
 • výtvarné techniky

SLOVO UČITEĽA:

„Škola ponúka štúdium v 10 štvorročných študijných odboroch zakončených maturitnou skúškou a v dvoch programoch pomaturitného špecializačného štúdia zakončených absolventskou skúškou, ktorou získaš právo používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ DiS.art. Charakteristickým znakom práce na našej škole je spojenie umenia a remesla po vzore slávneho Bauhausu – školy, ktorá aplikuje teoretické poznatky v praxi. Systém tvojej práce bude postavený na projektovom vyučovaní, pričom počas polročných cyklov budeš pracovať na jednotlivých zadaniach v rámci študovaného odboru a pri nich využívať špecializované grafické programy. Pripravíme ťa na štúdium na vysokej škole alebo na prácu v grafických a dizajnérskych štúdiách, reklamných agentúrach, ale i na samostatné podnikanie v oblasti umenia, módy, grafiky či dizajnu.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:
(talentové prijímacie skúšky)

8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
8609 M textilný dizajn
8610 M odevný dizajn
8614 M dizajn interiéru
8633 M reklamná tvorba
8641 M propagačné výtvarníctvo
8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba
8644 M úžitková maľba
8646 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Študijné odbory s absolventskou skúškou:

8610 Q odevný dizajn (pomaturitné špecializačné štúdium)
8623 Q produktová tvorba (pomaturitné špecializačné štúdium)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš nadanie, dar, talent, umelecké cítenie
– umenie je súčasťou tvojho života
– svoj pohľad na svet rád vyjadruješ výtvarnými technikami
– miluješ módu a navrhuješ nové modely
– túžiš byť nezávislý, slobodný vo svojom rozvoji a pracovať sám pre seba
– baví ťa kreatívna práca a manuálne zručnosti
– chceš spojiť prácu so svojím koníčkom

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Neboj sa komunikovať a využívať všetky možnosti, ktoré ti škola ponúka. Rozvíjaj svoj talent v interakcii, ale zostaň pri tom jedinečný, lebo každý žiak tejto školy je jedinečný, tak ako aj umenie je jedinečné.“