Školou priateľskou k dobrovoľníctvu je Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov, či už jednotlivcov alebo kolektívov, za ich aktivity uskutočňované v prospech iných ľudí v rôznych oblastiach. Je aj ocenením mnohých výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia svet k lepšiemu.

V tomto ročníku podujatia Srdce na dlani v Žilinskom kraji získalo Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine ocenenie v kategórii Škola priateľská k dobrovoľníctvu. Komisia takýmto spôsobom ocenila množstvo aktivít, ktoré škola organizuje pre ľudí v hmotnej núdzi, pre seniorov, ľudí bez domova, pre ľudí s mentálnym postihnutím alebo pre zlepšenie životného prostredia.

Prosociálne, charitatívne a environmentálne aktivity v rámci školských projektov Gymlet ľuďom a Gymlet pre planétu sú dôkazom premysleného programu školy. Ocenenie patrí všetkým žiakom, učiteľom aj rodičom, ktorí venujú svoj čas, pozornosť a v neposlednom rade aj finančné prostriedky pre dobro iných.