Žiaci a majstri OV SOŠ stavebnej v Žiline na stáži v Španielsku

V rámci prvej mobility projektu Erasmus+ v školskom roku 2021/2022 šiesti žiaci a traja majstri odbornej výchovy SOŠ stavebnej, Tulipánová 2 v Žiline navštívili Španielsko.

V septembri 2021 sa žiaci odborov Technik energetických zariadení budov a Inštalatér zúčastnili pobytu v španielskom meste Pontevedra v regióne Galícia. Strávili tu dva týždne počas ktorých, rozdelený do troch skupín, pracovali v troch rôznych spoločnostiach.

Prvá skupina žiakov odboru TEZB sa pod vedením skúsených pracovníkov spoločnosti SETGA zoznámila s technológiou výroby verejného osvetlenia a jeho inštalácie. Spoločnosť patrí medzi najväčších výrobcov svetelných zariadení v Španielsku, ktoré distribuuje a zapája po celej Európe. Pri práci s elektrickými zariadeniami a ich zapájaní tu žiaci využili svoje znalosti z odborných predmetov zameraných na elektrotechniku.

Druhá skupina takisto pracovala v podobnej oblasti. Školili sa pod vedením pracovníkov spoločnosti Felix y Viñas, ktorá sa špecializuje na inštaláciu elektrických vedení, telekomunikačných zariadení  a elektroinštalácií priemyselných zariadení. Pracovali priamo v teréne, pri napájaní domácností na sieť optického internetu. Vykonávali práce súvisiace so správnou prípravou na inštaláciu káblových systémov, ich podzemného vedenia a následne sa podieľali pri zapájaní domácností do siete.

Poslednou skupinou žiakov boli inštalatéri, ktorí pracovali pod vedením odborníkov zo spoločnosti DEXO. Zúčastnili sa prác na výmene vodovodného potrubia na miestnej strednej škole. Inštalatéri demontovali a rozoberali staré potrubia a nahrádzali ich novým, pričom využili svoje znalosti a skúsenosti z praxe na dielňach.

Okrem pracovných činností boli pre žiakov pripravené aj voľnočasové aktivity. Mesto Pontevedra sa pýši zachovalým historickým centrom, ktorého úzke uličky mohli žiaci napriek upršanému počasiu neustále preskúmavať. Voľný víkend ich potešil slnečným počasím, čo im umožnilo návštevu najobľúbenejšej turistickej atrakcie – nádherných piesočných pláží neďalekého mesta Marín. Počas víkendu sa naši žiaci stretli aj s účastníkmi podobných projektov z Talianska a Portugalska. Mohli tak nadviazať nové medzinárodné priateľské kontakty, pričom si precvičili svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

Dvaja majstri odborného výcviku pre odbor automechanik a jeden pre odbor stolár, okrem návštev žiakov v jednotlivých firmách, navštívili aj ďalšie spoločnosti zaoberajúce sa činnosťami súvisiacimi s ich odborným zameraním. Mali tak možnosť pozorovať pracovné prostredie španielskeho priemyslu a získavať kontakty pre možné budúce mobility. Taktiež sa zúčastnili prehliadok viacerých odborných škôl v Pontevedre a okolitých mestách. V rámci ich kultúrneho programu mali možnosť si pozrieť aj historické mesto Santiago de Compostela a portugalskú Bragu.

Mobilita bola prínosom pre profesijný a osobnostný rozvoj žiakov, spoznali pracovné podmienky v Španielsku a tiež sa vďaka programu Erasmus+ zoznámili so zvyklosťami  a kultúrou cudzej krajiny. Nadviazali priateľské kontakty so žiakmi z Talianska a Portugalska a zdokonalili si svoju angličtinu. Ich skúsenosti sú prínosom pre školu, rovnako ako aj nové kontakty pre možnú budúcu spoluprácu so španielskymi spoločnosťami a školami.