Žiaci OA DMJ Čadca úspešní    v olympiáde o Európskej únii

23. 10. 2023 sa uskutočnilo elektronické kolo olympiády o Európskej únii. Z celkového počtu 256 zapojených 3-členných tímov z celého Slovenska sa nášmu tímu v zložení: Aneta Bugáňová, Kristína Gilániová a Ivana Blahová (3. A) podarilo prebojovať do celoslovenského kola tejto olympiády, kde sa dostalo iba  8 tímov z celého Slovenska. Rozhodovala rýchlosť a samozrejme správnosť odpovedí.

Celoslovenské kolo sa konalo 10. novembra 2023 na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Členmi poroty boli aj naši europoslanci: Michal Wiezik a Ivan Štefanec. Po absolvovaní dvoch náročných kôl s otázkami týkajúcimi sa EÚ bolo rozhodnuté. Hoci sa našim dievčatám nepodarilo umiestniť v prvej trojke, obsadili krásne 5. miesto. Na konci súťaže nás čakalo prekvapenie, naši europoslanci pozvali všetky zúčastnené tímy do Štrasburgu na návštevu Európskeho parlamentu.

Autor: Ing. Katarína Bebejová