Správy z GVOZA…

Matematický Náboj alebo spolu vypočítame viac

V piatok 18. marca sa konala pod záštitou bratiskavskej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK medzinárodná tímová online súťaž družstiev Náboj. Dvojhodinového súboja o najväčší počet správnych riešení matematických príkladov sa zúčastnilo aj 25 našich žiakov, z toho 6 online.
Blahoželáme tímu z II. B v zložení Stanislav Barčák, Peter Czimmermann, Nina Nagyová, Samuel Neslušan, Marko Vríčan, ktorý obsadil v celoslovenskom rebríčku vynikajúce 7. miesto zo 150 zapojených tímov v kategórii Juniori. Skvele si počínali aj nováčikovia z I. B (Tamara Balvín, Adam Filo, Tomáš Gaňa, Dominik Makuka a  Martin Pintrava), ktorí sa v rovnakej kategórii umiestnili na 21. mieste. Spomedzi Seniorov si najlepšie počínal tím tretiakov (Šimon Húdek, Michal Jánošík, Marek Kyseľ, Peter Vajda  z III. B a Karol Kostelanský z III. C), ktorý obsadil 27. miesto. Aj naši ostatní súťažiaci preukázali veľký elán a nápaditosť pri riešení rôznorodých matematických úloh.

Matematická olympiáda, kategória A

Dňa 11.1.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Matematickej olympiády, kat.A.
Celkovo sa zúčastnilo 22 súťažiacich, našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Obaja sú úspešnými riešiteľmi a obsadili:
5. miesto – Peter Czimmermann, II.B
7. miesto – Maximilián Maliar, IV.B.

Skvelý úspech našich žiakov na krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku

Dňa 7.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku online formou. Našu školu reprezentovali 2 žiaci, ktorí dosiahli výborné výsledky v kategórii A.

Linda Sára Šmilňáková (II.C) vyhrala a postupuje do celoslovenského kola.

Pekný úspech našej žiačky na celoštátnom kole Olympiády v španielskom jazyku

Dňa 30.3.2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku online formou. Našu školu reprezentovala Linda Sára Šmilňáková (II.C), ktorá sa v kategórii A umiestnila na 4. mieste