Mládežnícky parlament ŽSK

Dňa 14.05.2024 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie Mládežníckeho parlamentu ŽSK. Hlavným bodom stretnutia bolo schválenie štatútu MP ŽSK.

Foto: https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/72177720316952490

Dňa 22.4.2024 boli na zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK predstavení členovia Mládežníckeho parlamentu ŽSK. Zástupcovia jednotlivých regiónov predstavili predsedníčke Erike Jurinovej a poslancom Zastupiteľstva ŽSK svoje vízie a hlavný zámer ich činnosti. Celkový počet všetkých členov MP ŽSK je 135, ktorí budú svoju činnosť vykonávať pomocou 7 ambasádorských škôl v kraji a organizácií, ktoré sa venujú mládeži.

Foto: https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/72177720316381370/