17. ročník krajského kola súťaže Ruské slovo

Dňa 24. januára 2023 sa uskutoční v zasadačke MsÚ v Rajci krajské kolo súťaže Ruské slovo. V 5. rôznych kategóriách sa predstavia žiaci základných, stredných škôl, študenti vysokých škôl, učitelia a rodičia. Budú súťažiť v prednese ruskej piesne, poézie a prózy. Hlavným koordinátorom súťaže je Gymnázium v Rajci, ktoré ponúka päťročnú formu bilingválneho štúdia v slovensko-ruskom jazyku.