Kategória: Mládež

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne úspešná v celoslovenskej súťaži
„Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2022“

Úrad vlády SR vyhlásil 10. ročník súťaže „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2022“. Súťaž bola určená študentom stredných a vysokých škôl SR a svojím obsahom je zameraná na pomoc regiónom z prostriedkov Európskej únie. Úlohou súťažiacich  bolo  audiovizuálne spracovať finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov Európskej únie v regiónoch. Do súťaže sa zapojili aj […]

Čítaj viac

Erasmus+ súčasť vzdelávania žiakov Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva žiakov pre život. Absolventi školy sa uplatňujú v oblastiach ako bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby, realitné maklérstvo, účtovníctvo, administratíva, logistika a služby zákazníkom. Mnohí začínajú súkromne podnikať. Pridanou hodnotou štúdia je možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Obchodná akadémia získala v novom programovacom období 2021 […]

Čítaj viac

Úspechy žiakov SOŠ obchodu a služieb v Martine

Majster palacinka Dňa 8.11.2022  sa žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine zúčastnili celoslovenského kola súťaže Majster Palacinka v Spojenej škole v Ružomberku. Cieľom bolo priniesť niečo nové, rozmanité, netradičné.  A podarilo sa nám to. Žiacky študijného odboru kuchár Kristína Dudová a Sabi  Medeková, pod vedením MOV Bc. Jany Fančiovej,  sa umiestnili v bronzovom pásme. Porotu oslovila ich palacinka plnená […]

Čítaj viac

Celoštátna súťaž – Mladý elektronik 2022

Tak ako každý školský rok tak aj v tomto školskom roku 2022/2023 je začiatok školského roku už tradične spojený so súťažami žiakov, ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).   Cieľom týchto súťaží je zapojiť čo najviac žiakov stredných škôl do súťaží, kde si môžu konfrontovať svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti z elektroniky a elektrotechniky v konkurencii stredných škôl […]

Čítaj viac

Odmena za 1. miesto v celoslovenskom finále EKOolympiády Návšteva  Lausanne 24.10. – 27.10. 2022

Občianske združenie Planet Lover v spolupráci so Slovenským olympijskýma športovým  výborom zorganizovali 1. ročník vedomostnej hry v oblasti environmentálnej výchovy – Ekoolympiáda. Súčasťou hry bol EKOtrenažér, kde študenti najskôr trénovali odpovede na  otázky v súťažných témach: voda, biodiverzita, odpad, klimatická zmena.   Za víťazné 1.miesto v kategórii stredné školy v celoslovenskom finále získal  študent Strednej priemyselnej […]

Čítaj viac

Žiačky OA DMJ Čadca prezentovali enviroprojekt na medzinárodnom fóre

Dňa 9. novembra 2022 žiačky našej školy Dominika Lajčáková a Aneta Majtanová      (obe z 5. A) úspešne prezentovali RP Enviroprojekt 2021 na medzinárodnom fóre               2.  online  stretnutia  Platformy  podunajskej   oblasti   pre  centrá  excelentnosti   v OVP s tematickým zameraním na ekologizáciu a sociálne začlenenie.  Tejto akcie sa naša škola zúčastnila na základe požiadavky odboru stredných škôl Ministerstva školstva, […]

Čítaj viac

Žiaci SZŠ Liptovský Mikuláš na medzinárodnej súťaži Zlatý masér

V školskom roku 2022/2023 sme získali finančné prostriedky z  grantového  programu Žilinského samosprávneho kraja TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. Vďaka poskytnutým financiám sa žiaci 3. ročníka odboru Masér dňa 13.10.2022 zúčastnili medzinárodnej súťaže  Zlatý masér v Českej republike. Súťaž sa uskutočnila   v Sanatóriách Klimkovice neďaleko Ostravy. Tejto prehliadky masérskeho umenia žiakov stredných škôl sa  zúčastnilo 17 družstiev z Čiech a Slovenska. Súťažilo sa […]

Čítaj viac

Žiaci SZŠ Liptovský Mikuláš vytvorili v okolí školy ZELENÚ ZÓNU

Vďaka grantu ŽSK, z programu PODAJ MI RUKU,  sa nám podarilo vytvoriť v okolí našej školy zónu Z. Z ako zelená, Z ako zdravie, Z  ako záujmy Z ako zábava. Okolie školy bolo po rozsiahlej rekonštrukcii veľmi zdevastované. Spoločnými silami sa nám podarilo upraviť  okolie školy tak , aby spĺňalo všetky atribúty zdravej školy. Na úprave terénu, […]

Čítaj viac

XVI. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore elektrotechnika – oblasť silnoprúdová technika

Dňa 15. 11. 2022 sa po 2 – ročnej prestávke na pôde Spojenej školy v Nižnej pod záštitou Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory uskutočnil už XVI. ročník celoslovenskej súťaže žiakov SOŠ v odbore elektrotechnika so zameraním na oblasť silnoprúdová technika. O pretrvávajúcom záujme žiakov o tento perspektívny odbor svedčí aj 21  prihlásených škôl z celého Slovenska. […]

Čítaj viac

Študenti zo Žiliny sú v učení jazykov najlepší v Žilinskom kraji. 

Môžu získať pre školu až 2000 EUR na modernizáciu. Bratislava, 21. novembra 2021 – Študenti z SOŠ dopravná v Žiline zvíťazili v krajskom kole medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školsva, vedy, výskumu a športu SR v online aplikácii na učenie slovíčok WocaBee. Do štvrtého ročníka šampionátu sa […]

Čítaj viac