Kategória: Mládež

Rozlúčka s absolventmi SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. Posledný májový deň sa konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti […]

Čítaj viac

Skvelý úspech žiakov SOŠ obchodu a služieb v Čadci

v celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaži Sila slova / The Power of the Word/ Die Macht des Wortes Dňa 26. 4. 2024sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej literárno – výtvarnej súťaže Sila slova, ktorú pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej zorganizovalo osemročné gymnázium Varšavská1677/1 v Žiline. V kategórii Kreatívne písanie poézie a prózy v anglickom a nemeckom jazyku získali naši žiaci skvelé umiestnenie: Anglický […]

Čítaj viac

Grandfinále prezentiády

Aj v školskom roku 2023/2024 sa dva tímy z Gymnázia v Turzovke zapojili do 15. ročníka postupovej súťaže v  prezentačných zručnostiach. Do tejto súťaže sa zapájame pravidelne, ale prvý krát v histórii účasti našej školy postúpili 2 tímy  na Grandfinále prezentiády. Granfinále sa uskutočnilo v Brne 11. 05. 2024 na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity. V […]

Čítaj viac

Celoštátne kolo SOČ

V dňoch 24. – 26.04.2024 sa konalo celoštátne kolo SOČ v priestoroch na SOŠ veterinárnej Nitra : č. odboru: 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia: Spoznávame Horné Kysuce, žiak 3. ročníka Gymnázia v Turzovke Radoslav Záhumenský sa umiestnil na 1. mieste a získal cenu rektora Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Čítaj viac

Lidice pre 21. storočie

V tomto roku sa uskutočnil už 19. ročník medzinárodnej súťaže Lidice pre 21. storočie, ktorý pre žiakov organizuje Památnik Lidice spoločne s ďalšími inštitúciami, ako je Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Záštitu nad súťažou aj tento rok prevzali minister kultúry ČR, ministerka obrany ČR, minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Súťaž […]

Čítaj viac

Medzinárodná kadernícka súťaž Matrix Start Brno 2024

Bolo to neuveriteľné, keď nám po prihlásení sa do predkola medzinárodnej súťaže Matrix Start 2024 prišla z Českej republiky kladná odpoveď, že jednu z našich dvoch prihlásených žiačok vyberajú do hlavného finálneho súťažného kola, ktoré sa konalo 17. mája 2024 v Aréne Tržnica Brno. Legendárna firma Matrix je populárna značka špičkovej vlasovej kozmetiky, obľúbená po celom svete […]

Čítaj viac

Veľtrh podnikateľských talentov

Na 29. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov sa v bratislavskom OC Nivy predstavilo 52 študentských firiem – od Bratislavy až po Kráľovský Chlmec, ktoré si stredoškoláci založili v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a š portu SR a predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Program […]

Čítaj viac

Poznáme víťazov súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2023/2024

V priestoroch Žilinskej univerzity sa uskutočnil Festival študentskej podnikavosti. Jeho súčasťou bolo aj vyhodnotenie 13. ročníka súťaže pre študentov stredných škôl Žilinského kraja “Stredoškolský podnikateľský zámer”. Organizátorom je Žilinský samosprávny kraj a Inovačné centrum INOVIA. Do 13. ročníka súťaže prihlásilo svoje projekty 48 študentov. Pred odbornou porotou na Festivale študentskej podnikavosti sa prezentovalo 12 z nich. Súťaž má […]

Čítaj viac

Podaj mi ruku

Spojenú školu zo Žiliny- Bytčice a Strednú odbornú školu podnikania zo Žiliny čakajú od septembra 2024 veľké zmeny formou zlúčenia.Zlúčením týchto škôl vznikne Stredná odborná škola podnikania a služieb.Vďaka grantu ŽSK „Podaj mi ruku“ sa žiaci a učitelia oboch škôl začali navzájom spoznávať.ŽSK ďakujeme za finančnú podporu.Jedna z aktivít tohto grantu bol priateľský turnaj vo […]

Čítaj viac

Sila slova

Dňa 26. apríla sa v Novej Synagóge v Žiline konal prvý ročník celoslovenskej súťaže v anglickom a nemeckom jazyku Sila Slova. Nápad zorganizovať súťaž mala Mgr. Miljana Mišová, ktorá sa inšpirovala mestskou súťažou Shakespear’s Day. Pri realizácii projektu jej pomáhala Mgr. Andrea Benedeková, ktorá bola zároveň garantkou sekcie nemecký jazyk. Súťaž Sila Slova je jedinou svojho druhu […]

Čítaj viac