Kategória: Mládež

Gymnázium Varšavká v Žiline úspechy žiakov a ich aktivity

Čítanie mien obetí holokaustu Vo štvrtok 7. 9. 2023 sa v Divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave už štrnástykrát uskutočnila pietna spomienka, venovaná obetiam holokaustu. Ako aj v predchádzajúcich rokoch (od roku 2009) významné osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života čítali mená asi 400 deportovaných z 13. a 14. deportačného transportu. V tomto  roku to boli napr. Emília Vašáryová, Juraj Droba, Pavel Traubner, […]

Čítaj viac

Vonkajšia posilňovňa SZŠ Žilina

„Pre žiakov a so žiakmi, od projektového zámeru až po realizáciu“ A teraz nám ostáva urobiť to najdôležitejšie, plnohodnotne a v maximálnej možnej miere využiť všetky možnosti, ktoré nám realizovaný projekt „Vonkajšia posilňovňa“ poskytuje. Stredná zdravotnícka škola bola úspešná v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu ŽSK na rok 2023 „VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL“. Za podpory viacerých strán sme […]

Čítaj viac

Vzdelávanie školských parlamentov v Martine

Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom v dňoch 11.-12. septembra 2023 realizovala piate vzdelávanie  pre školské parlamenty stredných škôl v Martine. Zúčastnili sa ho mladí ľudia, ktorí pôsobia v parlamentoch na školách : Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin,  Stredná odborná škola dopravná, Martin – Priekopa, Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin, Stredná odborná […]

Čítaj viac

Školský parlament z SOŠ polytechnickej v Ružomberku a jeho projekt “Sadnime si spolu”

Projekt podporený z grantového programu ŽSK “Podaj mi ruku 2023” Dať sa dohromady je začiatok. Vydržať po hromade je pokrok. Spolupracovať je úspech. A práve spolupráca na projekte SADNIME SI SPOLU, ktorý sme v našom školskom parlamente zrealizovali vďaka grantovému programu ŽSK PODAJ MI RUKU 2023 nám ukázala čo všetci potrebujeme. Sadnúť si spolu, dať spoločne […]

Čítaj viac

Stredná odborná škola dopravná v Žiline úspešne pokračuje v realizácii medzinárodných mobilít v rámci Programu Erasmus+

Stredná odborná škola dopravná v Žiline úspešne pokračuje v realizácii medzinárodných mobilít v rámci Programu Erasmus+. V končiacom školskom roku zrealizovala pre svojich študentov dve mobility v Českej republike. V tomto roku sme sa v rámci projektu zamerali na získanie a rozšírenie digitálnych zručností a získanie poznatkov z environmentálneho spôsobu nakladania s odpadom v rámci dielní, autoservisov a pri recyklácii automobilov. Mobilita u nášho overeného partnera SOŠ a SOU, Vocelova […]

Čítaj viac

Erasmus+ na Spojenej škole Ružomberok

V priebehu mája a júna 2023 sa žiaci a učitelia Spojenej školy Scota Viatora 8, Ružomberok zúčastnili mobilít v rámci projektu Travelling is learning – join us! / Cestovaním sa učíme – pridaj sa k nám!, ktoré boli financované grantom EU.   Od 30.4.2023 do 21.5.2023 sa uskutočnila prvá stáž do nemeckého mesta Schkeuditz. Bola to prvá fáza projektu. […]

Čítaj viac

Oceňovanie najúspešnejších študentských firiem v rezidencii veľvyslanca USA – SOŠ podnikania v Námestove

Vzhľadom na výnimočné pôsobenie študentskej firmy le Señoras, v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, sa Ema Kubiznová, žiačka 3. ročníka študijného odboru Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, zúčastnila spolu s prezidentami ďalších desiatich študentských firiem z celého Slovenska na oceňovaní najúspešnejších študentských firiem priamo v rezidencii veľvyslanca USA. Ocenenie prevzala z rúk zástupcu […]

Čítaj viac

Olympijský deň na GVARZE v duchu hesla Let’s move!

“Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu športu” Olympizmus je životná filozofia, oslavujúca a adekvátne spájajúca telesnú zdatnosť, silnú vôľu a športového ducha. 22. 6. 2023 sme tieto tri prvky opäť zjednotili, a to počas Olympijského dňa na GVARZE. Hovorí sa, že v najlepšom treba prestať. To ale neplatí o prípravách športového dňa pre […]

Čítaj viac

Erasmus+ Oldenburg (Nemecko) – Gymnázium, Hlinská, Žilina

V dňoch 04.06.-10.06.2023 mala skupina žiakov III.A s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka možnosť navštíviť nemecké mesto Oldenburg prostredníctvom programu Erasmus+. Už počas cesty mohli účastníci zistiť, aké krásy Nemecko ukrýva. Napriek značnej únave a neskoršiemu príchodu nestratili úsmev na tvári, a to aj vďaka vrúcnemu prijatiu zo strany nemeckých hostiteľských rodín. Prvý deň začali žiaci návštevou Cäcilienschule, v priestoroch ktorej […]

Čítaj viac

Návšteva britského veľvyslanca v GVARZE

Posledné júnové dni v škole sa niesli v znamení upratovania tried a školy, vyhodnocovaním súťaží Super trieda či Najzdatnejšia trieda, ako aj očakávaním posledného dňa v škole. A práve v tomto období, 28.6.2023, sme privítali vzácnu návštevu, p. Nigela  Bakera, britského veľvyslanca v SR. Jeho záujem navštíviť našu školu vyvolala práca Jakuba Fileka na dejepisnú olympiádu pod názvom Ivan Otto Schwarz. Písal […]

Čítaj viac