44. ročník SOČ

A opäť je za nami ďalší ročník Stredoškolskej odbornej činnosti. Tentokrát sa uskutočnil v starobylom kráľovskom meste Bardejov. Organizátorom bola SOŠ ekonomiky, hoteliérstva a služieb J.Andraščíka v Bardejove. Žilinský kraj reprezentovalo 33 prác zo 17 odborov. 14 prác sa umiestnilo na 1.- 5. mieste, z toho bolo 8 prác zo Žiliny. Náš kraj sa umiestnil na 2. mieste za Nitrianskym a pred Košickým krajom.

Naše gymnázium reprezentovali 2 študentky-Simona Máchová z oktávy B v odbore 05 ekológia, geografia, geológia a Lucia Galambošová zo septimy B v odbore 13 história, politológia, právne vedy. Obidve študentky sa umiestnili v okresnom, ako aj v krajskom kole na 1. mieste.

V celoštátnej prehliadke SOČ si v tvrdej konkurencii víťazných prác z jednotlivých krajských prehliadok  vybojovala prvé miesto Lucia Galambošová s prácou V beznádeji sa rodí zázrak, v ktorej priblížila životné osudy prof. Alexandra Frieda, ktorý si kvôli svojmu židovskému pôvodu prežil peklo holokaustu.

K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme!

  PhDr. A. Virdzeková