6. ročníka regionálnej kaderníckej a kozmetickej súťaže žiakov stredných odborných škôl  v pôsobnosti Žilinského  samosprávneho kraja

Dňa 27.9.2022 sme sa zúčastnili 6. ročníka regionálnej kaderníckej a kozmetickej súťaže žiakov stredných odborných škôl  v pôsobnosti Žilinského  samosprávneho kraja, ktorú zorganizovala Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove.

Súťaže sa zúčastnila žiačka druhého ročníka odboru kaderník  Daniela Cyprichová.

Téma súťaže : OUT OF THIS WORLD- v preklade únik z tohoto sveta do sveta fantázie.

Inšpiráciu sme čerpali z filmu Vládkyňa zla-    v postave Zloriana. Daniela sa na súťaž veľmi svedomito pripravovala a na súťaži sa jej mimoriadne darilo. Jej snahu ocenila aj odborná porota, ktorá jej účesu pridelila krásne 1.  miesto.

Nemôžem nespomenúť aj výber modelky, ktorá sa na túto tému  hodila, je to tiež žiačka druhého ročníka odboru kaderník Jennifer Bodeneková.

Veríme, že tento úspech namotivuje aj ostatných žiakov, aby sa nebáli, zapájali sa do súťaží či olympiád, v ktorých majú možnosť dokázať, že sú majstri svojho remesla.

A Daniele a jej modelke srdečne gratulujeme.

Autor : Ľubica Hanajíková, MOV