Monitoring zdravia

Duševne zdravý, vyrovnaný človek je odolnejší voči telesným chorobám, je optimistickejší a teší sa zo života. Psychohygiena nie je proces jednorázový, je to proces dlhodobý a hlavne cieľavedomý, bez ohľadu na vek, či pohlavie. My sme sa zverili dňa 27.02.2024 do rúk krások do Strednej zdravotníckej školy pod odborným vedením PhDr. Ivety Košarišťanovej a Mgr. Margity Snovákovej, nemohli sme urobiť lepšie. Naši žiaci prešli jednotlivými stanovišťami – žiačky Strednej zdravotníckej školy merali rôzne hodnoty, pretože len zdravý človek sa cíti fit, naučili sa podať prvú pomoc, dievčatá im prednášali na tému Duševné zdravie a zvládanie stresu. Deň bol veľmi akčný a obohacujúci. Ďakujeme veľmi pekne za ústretový krok pani zástupkyni PhDr. Silvii Rovnej, PhD. a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!