Research Category: Jazyková škola

JAZYKOVÁ ŠKOLA Žilina

JAZYKOVÁ ŠKOLA Veľká okružná 24, 010 01 Žilina web: www.jszilina.sk email: info@jszilina.sk tel.: + 421 41 562 03 58 Facebook: Jazyková škola Žilina Instagram: jazykovaskola.velkaokruzna O ŠKOLE: Škola je jedinou verejnou jazykovou školou s právnou subjektivitou a s najdlhšou históriou v Žilinskom samosprávnom kraji. Počtom poslucháčov je zároveň druhou najväčšou verejnou jazykovou školou na Slovensku. [...] Čítaj viac