JAZYKOVÁ ŠKOLA Žilina

JAZYKOVÁ ŠKOLA
Veľká okružná 24, 010 01 Žilina

web: www.jszilina.sk
email: info@jszilina.sk
tel.: + 421 41 562 03 58
Facebook: Jazyková škola Žilina

Instagram: jazykovaskola.velkaokruzna

O ŠKOLE:

Škola je jedinou verejnou jazykovou školou s právnou subjektivitou a s najdlhšou históriou v Žilinskom samosprávnom kraji. Počtom poslucháčov je zároveň druhou najväčšou verejnou jazykovou školou na Slovensku. Záujmovo-vzdelávacia inštitúcia poskytuje vzdelávanie širokej verejnosti a otvára brány jazykov dokorán. Ponúka výučbu v siedmich cudzích jazykoch, aj preto je sloganom školy: „S jazykmi ste všade doma.“

VÝHODY:

 • dlhoročná skúsenosť a tradícia vo výučbe cudzích jazykov
 • cenovo dostupné štúdium cudzích jazykov širokej verejnosti
 • kurzy pre všetky vekové kategórie, vrátane kurzov anglického jazyka pre seniorov (od 8 rokov až 60+)
 • prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky B2 a C1
 • prípravné kurzy na Cambridge skúšky FCE a CAE
 • konverzačné kurzy vedené zahraničnými lektormi
 • ponuka individuálnych kurzov pre verejnosť
 • organizovanie kurzov pre firmy priamo v ich sídle
 • možnosť dostúpiť do kurzu počas celého školského roka
 • dostupnosť, lokalita v centre mesta

KURZY:

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk
 • francúzsky jazyk
 • španielsky jazyk
 • taliansky jazyk
 • slovenčina pre cudzincov

SLOVO UČITEĽA:

„Jazyk otvára cestu k ľuďom a cestu k poznaniu. Nie nadarmo hovorievame, koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Naša škola poskytuje komplexný celoživotný program jazykového vzdelávania, od najnižšej jazykovej úrovne A1 po najvyššiu C1. Do školy vstúpiš ako osemročný žiak a opúšťaš ju ako devätnásťročný študent s certifikátom alebo štátnou jazykovou skúškou v ruke, ako dospelý k nám opäť zavítaš, aby si sa udržiaval v jazykovej kondícií a ako senior sa k nám opäť môžeš vrátiť. Máme v ponuke  široký výber cudzích  jazykov. Štúdium môže byť ukončené štátnou jazykovou skúškou a to základnou (úroveň B2) alebo všeobecnou (úroveň C1- C2). Zároveň pripravujeme poslucháčov na medzinárodné skúšky First Cambridge English (FCE) a Cambridge Advanced English (CAE).“

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– ťa baví komunikácia v cudzích jazykoch
– cestovanie je tvojou záľubou
– hovoriť jedným cudzím jazykom je samozrejmosťou, hovoriť druhým jazykom je konkurenčnou výhodou
– zvyšuje tvoju možnosť uspieť na pracovnom pohovore
– chceš pracovať či študovať na vysokej škole v zahraničí
– počúvanie hudby, sledovanie filmov a videí, čítanie kníh ťa baví viac v origináli
– tvoje deti, rodina žijú v zahraničí a ty sa potrebuješ s nimi dorozumievať v cudzom jazyku

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Jazyková škola v Žiline tu nemá konkurenciu.“

„Páči sa nám forma výučby, časté hry a kreatívne zadania. Vašu školu odporúčame, kde sa len dá.“

(rodičia detí, ktoré navštevujú anglický a nemecký jazyk)

„Super škola, kráča s dobou, príjemné prostredie, učitelia a zatiaľ akceptovateľná cena.“

„Veľmi oceňujem široký výber jazykových kurzov. V meste môjho bydliska je možnosť výberu len spomedzi súkromných jazykových kurzov, ktoré sa organizujú viackrát do týždňa, čo mi veľmi nevyhovuje. Raz v týždni trojhodinový kurz je ideálny pre pracujúcich ľudí. Určite by som jazykovú školu odporučila známym, ktorí majú záujem sa jazykovo zdokonaliť.“

(dospelí poslucháči, ktorí navštevujú kurzy španielskeho, anglického a nemeckého jazyk)