Aktivita World Cleanup Day – žiaci SOŠ stavebnej Žiline čistili Lesopark Chrasť

Partia mladých ľudí, ktorí sa už nemohli pozerať na to, v akom stave sa nachádza naša príroda a okolie sa rozhodli na Slovensko priniesť celosvetovú iniciatívu “World Cleanup Day” – Svetový čistiaci deň, ktorá každý rok aktivizuje vyše 150 krajín a milióny dobrovoľníkov po celom svete v zbieraní odpadu v prírode, mestách a oceánoch. V rámci Slovenska má aktivita názov Upracme Slovensko!

Spájajú jednotlivcov, skupinky, menšie organizácie a firmy pod jednu iniciatívu tak, aby sa vedeli vzájomne koordinovať, zdieľať know-how, materiálne vybavenie, mapovať nelegálne skládky cez aplikáciu Trashout, vyhodnocovať štatistiky a mať čo najväčší pozitívny dopad. Okrem Celosvetového čistiaceho dňa organizujú aj ďalšie upratovania, či menšie výzvy.

K tejto iniciatíve sa samozrejme pridala aj SOŠ stavebná v Žiline v spolupráci s Mestským úradom v Žiline. Od občianskeho združenia sme dostali pomôcky – rukavice a vrecia a dňa 23. septembra 2021 ráno sme sa s III.A triedou (študijný odbor BOZP a technické lýceum) pustili do čistenia žilinského Lesoparku Chrasť, pretože problematika ochrany životného prostredia, čistota prírody, lesov a vôd je aj v tematických plánoch týchto študijných odborov.

Podarilo sa nám vyčistiť celý areál a zlikvidovať miesto, kde niekedy bývali bezdomovci. Stretli sme sa s pozitívnymi reakciami od návštevníkov Lesoparku, čo našich žiakov veľmi potešilo a povzbudilo do ďalších aktivít.

Ďakujeme OZ Upracme Slovensko za pomôcky a občerstvenie, žiakom za ochotu a vzorné správanie, Richardovi Fuhrichovi za odborné vedenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu😊.