Kategória: Podujatia / Aktivity

NEVÁHAJ A PRIHLÁS SVOJ STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

Máš vlastný  nápad na podnikanie a študuješ na strednej škole v Žilinskom kraji? Zapoj sa do 12. ročníka súťaže STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER. Súťaž vyhlasuje odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Prihlásiť sa môžeš do 31. januára 2023. Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu a poradenstvo pri ich rozvíjaní. Viac informácií nájdete tu: https://bit.ly/3DfIAcw Výsledky […]

Čítaj viac

Certifikačné školenie ALCADRAIN 2023 v SOŠ stavebnej Žilina

Pre žiakov končiacich ročníkov v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení a technik energetických zariadení budov sme pripravili certifikačné školenie v oblasti sanitárnej techniky. Konalo sa 13. januára 2023 v priestoroch novej prednáškovej sály na Bánovskej ceste.   Školenie bolo venované získaniu certifikátu. Ten žiakov oprávňuje na odbornú montáž a poskytovanie záruky 15 alebo až 25 rokov na výrobky sanitárnej techniky […]

Čítaj viac

17. ročník krajského kola súťaže Ruské slovo

Dňa 24. januára 2023 sa uskutoční v zasadačke MsÚ v Rajci krajské kolo súťaže Ruské slovo. V 5. rôznych kategóriách sa predstavia žiaci základných, stredných škôl, študenti vysokých škôl, učitelia a rodičia. Budú súťažiť v prednese ruskej piesne, poézie a prózy. Hlavným koordinátorom súťaže je Gymnázium v Rajci, ktoré ponúka päťročnú formu bilingválneho štúdia v […]

Čítaj viac

Seminár pre výchovných poradcov

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja organizuje dňa 26.1.2023 od 13,00 – 14,30 online seminár pre výchovných poradcov, ktorý je venovaný aktuálnym témam kariérového poradenstva poskytovaného žiakom základných škôl. Doplňujúce informácie vám poskytne odbor školstva a športu ŽSK na t. č. + 421 41 5032 256  Prezentácie zo semináru nájdete tu:

Čítaj viac

Pozvánka na 2. ročník fotografickej súťaže pre stredné školy v Žilinskom kraji

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, si vás dovoľuje informovať o vyhlásení 2. ročníka fotografickej súťaže “Lepší svet- čistejšie ovzdušie” s témou „Ovzdušie v objektíve“. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a podnecuje mládež vnímať čisté ovzdušie, ako krehkú súčasť prírody, ktorá je ľudskou činnosťou veľmi ovplyvniteľná […]

Čítaj viac

Festival vedy a techniky AMAVET 2022 – výsledky 25. ročníka

Festival AMAVET otvoril Týždeň vedy a techniky na Slovensku (Bratislava, 9.11.2022) Jubilejný 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 pozná svojich víťazov. Pravdu povediac, víťazmi boli všetci účastníci už tým, že postúpili z krajských kôl súťaže na celoslovenské finále do Bratislavy. Svoje vedátorské projekty prezentovali pred odbornou hodnotiacou komisiou, zloženou z popredných zástupcov slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied […]

Čítaj viac

Oceňovanie žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

V Sobášnom paláci v Bytči sa vo štvrtok (27. 10. 2022) uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov zo všetkých stredných škôl Žilinského kraja. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Ocenených bolo 41 žiakov stredných škôl z celkového počtu 98 nominovaných. Ocenení boli za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v 5. kategóriách: mimoriadne študijne výsledky, šport, umenie a kultúra, mimoriadny čin […]

Čítaj viac

„Olympiády školských parlamentov stredných škôl Žilinského kraja 2022“

Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament vyhlasuje pre školské parlamenty 5. ročník „Olympiády školských parlamentov stredných škôl Žilinského kraja 2022“.Aktivity Olympiády je možné realizovať od 15. októbra 2022 do 30. novembra 2022.Vyvrcholením Olympiády bude krajská Konferencia školských parlamentov, ktorá sa uskutoční 14.12.2022 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Viac informácií o aktivite […]

Čítaj viac