Kategória: Podujatia / Aktivity

Prežili sme holokaust

V spolupráci s odborom školstva Žilinského samosprávneho kraja sa  29.mája 2024 v novej synagóge uskutočnil kultúrno-vzdelávací program Prežili sme holokaust. Projekt vyšiel z úspešnej relácie Encyklopédia spravodlivých, ktorú vytvorila a moderovala Dagmar Mozolová. Pani Mozolová aj moderovala rozprávanie spomienok pani docentky Denisy Nikodémovej, ktorá ako dieťa kvôli svojmu židovskému pôvodu sa musela ukrývať aj so […]

Čítaj viac

Odborná stáž žiakov SOŠ stavebnej Žilina v cyperskom Limassole

V dňoch 10.6.- 24.6.2024 navštívila skupina piatich žiakov zo študijného odboru technik energetických zariadení budov južnú časť tretieho najväčšieho ostrova v Stredozemnom mori, ostrov Cyprus. Dvojtýždňová odborná stáž sa uskutočnila v rámci programu Erasmus+. Žiaci boli ubytovaní uprostred rozľahlého pobrežného mesta Limassol/Lemesos (má viac ako 100 tisíc obyvateľov), v hoteli Tasiana. Žiaci boli rozdelení do dvoch pracovných skupín. Dvaja […]

Čítaj viac

Metodický deň učiteľov prvej pomoci

Na pôde Strednej zdravotníckej školy Žilina, sa 10. júna 2024 konal 1. ročník Metodického dňa učiteľov prvej pomoci. Jeho nosnou témou bola kardiopulmonálna resuscitácia v prepojení na metodiku jej vyučovania na hodinách prvej pomoci. Snahou organizátorov bolo upriamiť pozornosť učiteľov odborných predmetov na potrebu efektívneho vyučovania vedeného pestrými didaktickými metódami. Pozvanie prijali učiteľky zo zdravotníckych škôl […]

Čítaj viac

Inkluzívny maratón v latinsko-amerických tancoch s Miguelom Méndezom

Dňa 21.6.2024 (piatok) sa uskutočnil  1. ročník Inkluzívneho maratónu v latinsko-amerických tancoch s Miguelom Méndezom pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, ktorý je voľným pokračovaním Parádneho dňa.   Miguel Méndez je inštruktor, pedagóg, choreograf a producent Latinsko-amerických folklórnych a populárnych tancov na Slovensku. Na podujatie sa prišlo zabaviť a vytancovať  50 žiakov stredných a základných škôl, 25 […]

Čítaj viac

Grandfinále prezentiády

Aj v školskom roku 2023/2024 sa dva tímy z Gymnázia v Turzovke zapojili do 15. ročníka postupovej súťaže v  prezentačných zručnostiach. Do tejto súťaže sa zapájame pravidelne, ale prvý krát v histórii účasti našej školy postúpili 2 tímy  na Grandfinále prezentiády. Granfinále sa uskutočnilo v Brne 11. 05. 2024 na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity. V […]

Čítaj viac

Celoštátne kolo SOČ

V dňoch 24. – 26.04.2024 sa konalo celoštátne kolo SOČ v priestoroch na SOŠ veterinárnej Nitra : č. odboru: 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia: Spoznávame Horné Kysuce, žiak 3. ročníka Gymnázia v Turzovke Radoslav Záhumenský sa umiestnil na 1. mieste a získal cenu rektora Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Čítaj viac

Pri Rajeckej Lesnej postavili novú vyhliadkovú lavičku, vyrobil ju známy dizajnér

Pokiaľ radi navštevujete miesta s krásnymi výhľadmi, zamierte do Rajeckej Lesnej. Nad obcou, ktorá leží približne 25 kilometrov od Žiliny, postavili novú vyhliadkovú lavičku. Jedinečná drevená konštrukcia zdobí vrch kopca Vojanok od soboty 1. júna. Operadlo lavičky tvoria netradične umiestnené dosky, ktoré pripomínajú krídla či lúče svetla. Vztýčili ju neďaleko dvojkríža, ktorý na kopci stojí […]

Čítaj viac

Lidice pre 21. storočie

V tomto roku sa uskutočnil už 19. ročník medzinárodnej súťaže Lidice pre 21. storočie, ktorý pre žiakov organizuje Památnik Lidice spoločne s ďalšími inštitúciami, ako je Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Záštitu nad súťažou aj tento rok prevzali minister kultúry ČR, ministerka obrany ČR, minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Súťaž […]

Čítaj viac

Medzinárodná kadernícka súťaž Matrix Start Brno 2024

Bolo to neuveriteľné, keď nám po prihlásení sa do predkola medzinárodnej súťaže Matrix Start 2024 prišla z Českej republiky kladná odpoveď, že jednu z našich dvoch prihlásených žiačok vyberajú do hlavného finálneho súťažného kola, ktoré sa konalo 17. mája 2024 v Aréne Tržnica Brno. Legendárna firma Matrix je populárna značka špičkovej vlasovej kozmetiky, obľúbená po celom svete […]

Čítaj viac

Veľtrh podnikateľských talentov

Na 29. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov sa v bratislavskom OC Nivy predstavilo 52 študentských firiem – od Bratislavy až po Kráľovský Chlmec, ktoré si stredoškoláci založili v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a š portu SR a predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Program […]

Čítaj viac