Kategória: Podujatia / Aktivity

Pilotný projekt Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na  stredných školách v Žilinskom kraji

Žilina (11.05.2022) – V školskom roku 2021/2022 sa na piatich stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, začal realizovať pilotný projekt Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb. Zámerom projektu je podporiť pozitívnu zmenu vo vzdelávaní, ktorá je zameraná najmä na budovanie zlepšenia a zintenzívnenia života v škole s využitím tvorivého potenciálu všetkých, ktorí sa podieľajú na školskom živote, budovanie […]

Čítaj viac

“Župa ocenila najlepšie projekty v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer 2021 a Inovácia Žilinského kraja 2021”

Dňa 03.05.2022 (utorok) sa v Žiline v rámci konferencie Inovačný rozvoj regiónov odovzdávali ocenenia v súťaží Inovácia Žilinského kraja 2021 a Stredoškolský podnikateľský zámer 2021. Ocenenia si víťazi prevzali z rúk županky Eriky Jurinovej. Do aktuálneho ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2021, ktorá je určená pre študentov stredných škôl so sídlom v Žilinskom kraji, bolo odbornou komisiou posúdených 29 zámerov. […]

Čítaj viac

Župná kalokagatia 2022

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení 15. ročníka športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia 2022. Súťaž sa uskutoční ako postupová krajská súťaž v Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina a jej okolí. Záväznú prihlášku na súťaž vyplňte najneskôr v termíne do 09. mája 2022 (pondelok) elektronicky cez link: https://forms.gle/j85YzC66CrKKkGt37 V súvislosti so […]

Čítaj viac

!Fotografická súťaž “Lepší svet – čistejšie ovzdušie”!

Pozvánka na fotografickú súťaž pre stredné školy v Žilinskom kraji Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, si vás dovoľuje informovať o vyhlásení fotografickej súťaže “Lepší svet- čistejšie ovzdušie”. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a podnecuje mládež vnímať čisté ovzdušie, ako krehkú súčasť prírody, ktorá je […]

Čítaj viac

Vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (www.iuventa.sk) Vás pozýva na bezplatné podujatia, ktorými by sme chceli podporiť pracovníkov s mládežou. Ku každému podujatia nájdete bližšie informácie v registračnom formulári a na plagáte. Informácie o podujatiach sú voľne šíriteľné pre verejnosť a obmedzeným počtom účastníkov. ONLINE  webinár Zelený Žilinský kraj 7.4.2022 v Spolupráci s koordinátorkou enviro projektov Žilinského samosprávneho kraja Ing. Danou Gavalierovou […]

Čítaj viac

Dôležité termíny pre prijímacie konanie a maturity v roku 2022

Prijímacie skúšky 2022 Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá: 1.termín: odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručnostía nadania:  ▪ 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022 odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručnostía nadania […]

Čítaj viac

WEBINÁR WELL-BEING – program pre zamestnancov školy

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Inštitútom stresu, s.r.o. a zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s. si Vás dovoľujú pozvať na webinár na tému: WELL-BEING prednášajúci: Mgr. Karol Kováč, PhD. , Inštitút stresu s.r.o. Súbor 4 webinárov, v termínoch: 30.3. 2022 od 13:30 do 15:00     Téma: Horieť, ale nevyhorieť 13.4.2022 od 13:30 do […]

Čítaj viac

Potreby mladých v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Aké sú vzdelávacie potreby mladých ľudí, ktorí žijú s kreativitou a kultúrou- bola téma prieskumu, ktorý bol realizovaný na území Slovenska, Čiech a Poľska. Výsledkom je SPRÁVA O VZDELÁVACÍCH POTREBÁCH MLADÝCH ĽUDÍ V OBLASTI PODNIKANIA V KULTÚRNOM A KREATÍVNOM PRIEMYSLE Cieľom tejto správy bolo identifikovať hlavné potreby vzdelávania pracovníkov s mládežou a  mladých ľudí pracujúcich v kreatívnom a […]

Čítaj viac