Kategória: Novinky zo škôl

Erasmus+ súčasť vzdelávania žiakov Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva žiakov pre život. Absolventi školy sa uplatňujú v oblastiach ako bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby, realitné maklérstvo, účtovníctvo, administratíva, logistika a služby zákazníkom. Mnohí začínajú súkromne podnikať. Pridanou hodnotou štúdia je možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Obchodná akadémia získala v novom programovacom období 2021 […]

Čítaj viac

Úspechy žiakov SOŠ obchodu a služieb v Martine

Majster palacinka Dňa 8.11.2022  sa žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine zúčastnili celoslovenského kola súťaže Majster Palacinka v Spojenej škole v Ružomberku. Cieľom bolo priniesť niečo nové, rozmanité, netradičné.  A podarilo sa nám to. Žiacky študijného odboru kuchár Kristína Dudová a Sabi  Medeková, pod vedením MOV Bc. Jany Fančiovej,  sa umiestnili v bronzovom pásme. Porotu oslovila ich palacinka plnená […]

Čítaj viac

Skvelý úspech študentov Gymnázia Jozefa Lettricha na ŠVOČ

Dňa 23.11.2022 sa študenti maturitného ročníka Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine Timotej Blahušiak, Ivan Murín a Petra Rohoňová zúčastnili na študentskej vedeckej konferencii, ktorú organizovala Fakulta potravinárstva a chemických technológií Slovenskej technickej univerzity. Študenti prezentovali odborné práce posterovou formou a znovu preukázali svoje vedomosti a schopnosti vo vedeckých oblastiach, ktorým sa venujú. Timotej Blahušiak (VIII.A) vystúpil s prácou Vplyv PVC na […]

Čítaj viac

Trenčiansky robotický deň – medzinárodná robotická súťaž

  Úžasný úspech zažili naši žiaci odboru správca počítačových sietí / informatika a informačné systémy dňa 10. 11. 2022, kedy sa zúčastnili 16. ročníka medzinárodnej robotickej súťaže „Trenčiansky robotický deň“. Robotická súťaž sa konala v priestoroch Expo Center v Trenčíne a vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. […]

Čítaj viac

ENVIROPROJEKT 2021:

Vdýchnime nový život „zabudnutým“ priestorom školy Veľkou témou roku 2021 na Obchodnej akadémii D. M. Janotu v Čadci bola príprava a realizácia Enviroprojektu 2021. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zapojilo sa doň 396 škôl z celého Slovenska, komisia napokon v júni 2021 vybrala 27 najlepších, medzi nimi i ten náš s názvom Vdýchnime nový život „zabudnutým“ priestorom […]

Čítaj viac

Celoštátna súťaž – Mladý elektronik 2022

Tak ako každý školský rok tak aj v tomto školskom roku 2022/2023 je začiatok školského roku už tradične spojený so súťažami žiakov, ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).   Cieľom týchto súťaží je zapojiť čo najviac žiakov stredných škôl do súťaží, kde si môžu konfrontovať svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti z elektroniky a elektrotechniky v konkurencii stredných škôl […]

Čítaj viac

Odmena za 1. miesto v celoslovenskom finále EKOolympiády Návšteva  Lausanne 24.10. – 27.10. 2022

Občianske združenie Planet Lover v spolupráci so Slovenským olympijskýma športovým  výborom zorganizovali 1. ročník vedomostnej hry v oblasti environmentálnej výchovy – Ekoolympiáda. Súčasťou hry bol EKOtrenažér, kde študenti najskôr trénovali odpovede na  otázky v súťažných témach: voda, biodiverzita, odpad, klimatická zmena.   Za víťazné 1.miesto v kategórii stredné školy v celoslovenskom finále získal  študent Strednej priemyselnej […]

Čítaj viac

Žiačky OA DMJ Čadca prezentovali enviroprojekt na medzinárodnom fóre

Dňa 9. novembra 2022 žiačky našej školy Dominika Lajčáková a Aneta Majtanová      (obe z 5. A) úspešne prezentovali RP Enviroprojekt 2021 na medzinárodnom fóre               2.  online  stretnutia  Platformy  podunajskej   oblasti   pre  centrá  excelentnosti   v OVP s tematickým zameraním na ekologizáciu a sociálne začlenenie.  Tejto akcie sa naša škola zúčastnila na základe požiadavky odboru stredných škôl Ministerstva školstva, […]

Čítaj viac

Žiaci SZŠ Liptovský Mikuláš na medzinárodnej súťaži Zlatý masér

V školskom roku 2022/2023 sme získali finančné prostriedky z  grantového  programu Žilinského samosprávneho kraja TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. Vďaka poskytnutým financiám sa žiaci 3. ročníka odboru Masér dňa 13.10.2022 zúčastnili medzinárodnej súťaže  Zlatý masér v Českej republike. Súťaž sa uskutočnila   v Sanatóriách Klimkovice neďaleko Ostravy. Tejto prehliadky masérskeho umenia žiakov stredných škôl sa  zúčastnilo 17 družstiev z Čiech a Slovenska. Súťažilo sa […]

Čítaj viac