Kategória: Vzdelávanie

OLYMPIJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI 2023/2024

Zapojte sa aj Vy do programu na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov prostredníctvom projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Cieľová skupina: žiaci 6.-9.ročníka základných škôl a príslušných ročníkov 8- ročných gymnázií Termín súťaže: 11.9.-16.11.2023 V prípade potreby kontaktujte zodpovednú osobu: Mgr. Milan Špánik, PhD. projektový manažér spanik@olympic.sk +421 918 773 144 PROPOZÍCIE ŠKOLSKÉ KOLÁOLYMPIJSKÉHO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI2023/2024

Čítaj viac

Odborná stáž pedagógov SOŠ stavebnej Žilina v Portugalsku

SOŠ stavebná v Žiline pokračuje aj v školskom roku 2023/2024 v programe Erasmus+ zapojením žiakov a pedagogických zamestnancov do projektu „Skúsenosť a zručnosť – cesta k úspechu“. Program Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania a prípravy umožňuje aj profesionálny rast  zamestnancov. My sme pre našich zamestnancov v tomto projekte volili formu pozorovania – job shadowing. Na konci mesiaca august 2023 sa […]

Čítaj viac

Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na Spojenej škole, Rosinská cesta v Žiline

V školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili to projektu Budovania kultúry, klímy a mapovania potrieb školy, na základe zistení ktorých sme identifikovali niekoľko oblastí pre ďalšiu prácu. Týmto oblastiam rozvoja kultúry školy by sme sa chceli venovať aj v nasledujúcom období. Z daného grantu sa nám podarilo zrealizovať facilitáciu procesov v rámci vybraných triednych kolektívov prostredníctvom sebareflexie triednych kolektívov zameraných […]

Čítaj viac

Vráťme šport do škôl – grantový program, ktorý realizovala Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

Z grantu Žilinského samosprávneho kraja “Vráťme šport do škôl” – Inovujeme športové vybavenie (aktivita: Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia športovísk) sa nám podarilo v značnej miere obnoviť a doplniť športové vybavenie pre potreby realizácie kvalitnej športovej prípravy v športoch ako sú futbal, hádzaná, basketbal, či všestranná športová príprava. Športové vybavenie však slúži a bude slúžiť aj žiakom školského […]

Čítaj viac

Spojená škola v Bytčici sa stala partnerom módneho magazínu #PEOPLEART

Spojená škola Žilina-Bytčica sa pripojila ku komunite ľudí so záľubou v móde, účesoch, vizážistike či fotografii a stala sa partnerom módneho magazínu #PEOPLEART. Magazín je orientovaný na tvorbu slovenských odevných návrhárov a študentov odevného návrhárstva. Postupne predstaví čitateľom prácu vizážistov, štylistov, kaderníkov, modeliek, blogeriek, fotografov a handmade tvorcov. Dôležitou časťou magazínu sú práce študentov módneho návrhárstva, kaderníkov-vizážistov, fotografov, ktorí tak […]

Čítaj viac

Súťaž Bryndzové halušky

Dňa 05.06.2023 sa v Strednej odbornej škole v Michalovciach uskutočnil prvý ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek. Zúčastnili sa aj žiaci Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok Michal Halama a Dominik Kudlička  (žiaci II.D) pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Pavla Nováka. V tejto súťaži si zmerali sily žiaci z Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Pribeníka, Michaloviec, Prakoviec, v študijnom […]

Čítaj viac

Obhájenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci

SOŠOaS implementuje model CAF od roku 2019 v rámci projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správ, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Prvýkrát škola ako jediná v Žilinskom kraji získala titul v roku 2021 a zaradila sa tak medzi európske organizácie verejnej správy, ktoré sa manažérstvu kvality venujú […]

Čítaj viac

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy  

Deviataci, ktorí nie sú prijatí na štúdium na  žiadnu strednú školu, majú možnosť prihlásiť sa do 2. kola prijímacích skúšok Žilinský samosprávny kraj zverejňuje pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu, prehľad voľných miest a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK , ktoré budú organizovať 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta. Prihlášku na štúdium […]

Čítaj viac

Prví maturanti v odbore mechatronika a obchodná akadémia v Žilinskom kraji

Žiaci Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne študujúci v systéme duálneho vzdelávania v perspektívnom a trhom práce mimoriadne žiadanom odbore mechatronika majú za sebou dôležitú zložku maturitnej skúšky a to jej praktickú časť. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov duálneho vzdelávania je odlišná v tom, že sa koná u zamestnávateľa a skúšajúcim členom maturitnej komisie musí byť zástupca zamestnávateľa, s ktorým […]

Čítaj viac

CONECO Racioenergia 2023

SPŠS Žilina sa zúčastnila v dňoch 22.03.2023 – 24.03.2023 stavebného veľtrhuCONECO Racioenergia 2023. Účasť školy bola zabezpečená od Ministerstva dopravySR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.SPŠS Žilina prezentovala projekty žiakov v rôznych softvéroch, geodetickú techniku,vybavenie školy a mnohé ďalšie inovácie. V rámci odborného programu v pavilónevzdelávania a inovácií riaditeľ školy prezentoval školu pre verejnosť.Veľtrh CONECO 2023 […]

Čítaj viac