Kategória: Vzdelávanie

Otvorenie inovatívneho technologicko-vzdelávacieho centra v Žiline

Dňa 28.2.2024 otvoril OpenLab svoje druhé technologické centrum v Žiline, ktorého cieľom je odborne vzdelávať mladých ľudí so zameraním na IT a odhaľovať a zhromažďovať talenty aj v ďalších regiónoch Slovenska. Otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je partnerom projektu a spolupracuje. Minulý rok otvoril OpenLab svoje prvé technologicko-vzdelávacie centrumv […]

Čítaj viac

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP – MOTIVÁCIA A ŠPORT PRE NAŠICH UČITEĽOV

Na pôde Strednej športovej školy v Žiline sa pod záštitou pani predsedníčky Jurinovej uskutočnil workshop „Motivácia a šport“ pre učiteľov Telesnej športovej výchovy stredných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre 60 zúčastnených učiteľov bol pripravený celodenný pestrý program – Olympijský odznak všestrannosti, Rozvoj silových schopností, Pohybovka, Dych a vedomý pohyb ako cesta k zdraviu a […]

Čítaj viac

Budatínsky rínok 2023 a predstavenie práce žiakov z SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou

V Žiline sa v sobotu 14.októbra 2023 konalo už tradičné podujatie, ktorým sa končí hlavná sezóna na Budatínskom hrade: Budatínsky rínok. Priniesol bohatý program v príjemnom prostredí. Areál hradu ožil remeselným jarmokom, koncertmi a mnohými inými aktivitami. Svoju činnosť predstavili tiež stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žiaci SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna […]

Čítaj viac

Medzinárodná súťaž Mladý stavbár 2023 v SOŠ stavebnej v Žiline

Aj tento školský rok sa konal v dňoch 10. – 11. októbra 2023 konal v priestoroch dielní praktického vyučovania našej školy na Bánovskej ceste 9 v Žiline už 13. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností žiakov „Mladý stavbár“. Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/technik energetických zariadení budov a tesár. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola stavebná v Žiline v spolupráci […]

Čítaj viac

OLYMPIJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI 2023/2024

Zapojte sa aj Vy do programu na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov prostredníctvom projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Cieľová skupina: žiaci 6.-9.ročníka základných škôl a príslušných ročníkov 8- ročných gymnázií Termín súťaže: 11.9.-16.11.2023 V prípade potreby kontaktujte zodpovednú osobu: Mgr. Milan Špánik, PhD. projektový manažér spanik@olympic.sk +421 918 773 144 PROPOZÍCIE ŠKOLSKÉ KOLÁOLYMPIJSKÉHO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI2023/2024

Čítaj viac

Odborná stáž pedagógov SOŠ stavebnej Žilina v Portugalsku

SOŠ stavebná v Žiline pokračuje aj v školskom roku 2023/2024 v programe Erasmus+ zapojením žiakov a pedagogických zamestnancov do projektu „Skúsenosť a zručnosť – cesta k úspechu“. Program Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania a prípravy umožňuje aj profesionálny rast  zamestnancov. My sme pre našich zamestnancov v tomto projekte volili formu pozorovania – job shadowing. Na konci mesiaca august 2023 sa […]

Čítaj viac

Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na Spojenej škole, Rosinská cesta v Žiline

V školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili to projektu Budovania kultúry, klímy a mapovania potrieb školy, na základe zistení ktorých sme identifikovali niekoľko oblastí pre ďalšiu prácu. Týmto oblastiam rozvoja kultúry školy by sme sa chceli venovať aj v nasledujúcom období. Z daného grantu sa nám podarilo zrealizovať facilitáciu procesov v rámci vybraných triednych kolektívov prostredníctvom sebareflexie triednych kolektívov zameraných […]

Čítaj viac

Vráťme šport do škôl – grantový program, ktorý realizovala Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

Z grantu Žilinského samosprávneho kraja “Vráťme šport do škôl” – Inovujeme športové vybavenie (aktivita: Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia športovísk) sa nám podarilo v značnej miere obnoviť a doplniť športové vybavenie pre potreby realizácie kvalitnej športovej prípravy v športoch ako sú futbal, hádzaná, basketbal, či všestranná športová príprava. Športové vybavenie však slúži a bude slúžiť aj žiakom školského […]

Čítaj viac