Kategória: Vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie na mesiac september s Iuventou

24.9-26.9.2021  Podpora kariérového poradenstva v práci s mládežou: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogBFJhZ7_puxNqRY84ISXjpNUQTJWS0YzVVhCWUZGUlFZUlZWSjNCVk1GWS4u&fbclid=IwAR2nCbfPQhVsHOajMufV_QNJ-Xdx0xOHt8uiqhnqi1-te5yXHSZc0hlR5x4 3.9-5.9.2021 POUŽI HLAVU – Kritické myslenie v každodennom živote: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogGdipTUf-zBHuAgivVH74s5UMUVYR1lZSEY0SlRCSEE3NTRTMUVLNlBFMC4u&fbclid=IwAR3H-V0CZBsYrivdxac0swGzL1gc1mylNDUEEip2bORYXwCSKm18yQweTFw 24.-26.9.2021 Vzdelávanie v oblasti práce s rómskou mládežou I.   https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogCBM173KLbdDqiLtJCbeesdUMUpSUk44T1ZFWEVaRzU2WFhPUUI3V1NDRS4u  

Čítaj viac

Externá a kombinovaná forma nadstavbového a pomaturitného štúdia stredných škôl v ZP ŽSK

KYSUCE okres Kysucké Nové Mesto Stredná odborná škola strojníckaadresa: Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mestotelefónne číslo: 041/421 22 13e-mail: sossknm@za.psg.skinternet: www.sossknm.skriaditeľ: Ing. Mgr. Ondrej Holienčík nadstavbové štúdium denné2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení1 trieda – 24 žiakov okres Čadca Stredná odborná škola drevárska a stavebnáadresa: č. 1642, […]

Čítaj viac

Aké nové študijné a učebné odbory otvoríme v nasledujúcom školskom roku 2021/2022

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby Odbor je etablovaný aj v iných stredných školách kraja, avšak v regióne Horné Považie chýba. Stredná odborná škola stavebná v Žiline tak rozširuje portfólio ponuky štúdia o nový „drevársky“ odbor s prepojením na stavebníctvo. Zameranie:spracúvanie drevaštudijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom. Absolvent: schopný uplatniť sa v […]

Čítaj viac

Študijné a učebné odbory, ktoré sa experimentálne overujú v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Experimentálne overovanie odboru je zväčša iniciované potrebami trhu práce, požiadavkami zamestnávateľov resp. stavovských a profesijných organizácií. Oni sa spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania stávajú odbornými garantmi overovania a spolupracujú s vybratými strednými školami. Cieľom experimentálneho overovania odboru je získať alebo overovať v praxi poznatky, skúsenosti, podnety, implementáciu poznatkov a skúseností na zmeny a obnovu […]

Čítaj viac

Nové študijné a učebné odbory v školskom roku 2020/2021

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši Zameranie:– strojárstvo a kovospracúvacia výroba– študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom. Obsah štúdia: teoretické základy v technických predmetoch ako: technické kreslenie, grafické systémy, programovanie, technická mechanika a meranie, elektrotechnika, elektronika, programovanie CNC strojov v previazaní na strojárske technológie a iné. […]

Čítaj viac