Kategória: Vzdelávanie

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP – MOTIVÁCIA A ŠPORT PRE NAŠICH UČITEĽOV

Na pôde Strednej športovej školy v Žiline sa pod záštitou pani predsedníčky Jurinovej uskutočnil workshop „Motivácia a šport“ pre učiteľov Telesnej športovej výchovy stredných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre 60 zúčastnených učiteľov bol pripravený celodenný pestrý program – Olympijský odznak všestrannosti, Rozvoj silových schopností, Pohybovka, Dych a vedomý pohyb ako cesta k zdraviu a […]

Čítaj viac

Budatínsky rínok 2023 a predstavenie práce žiakov z SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou

V Žiline sa v sobotu 14.októbra 2023 konalo už tradičné podujatie, ktorým sa končí hlavná sezóna na Budatínskom hrade: Budatínsky rínok. Priniesol bohatý program v príjemnom prostredí. Areál hradu ožil remeselným jarmokom, koncertmi a mnohými inými aktivitami. Svoju činnosť predstavili tiež stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žiaci SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna […]

Čítaj viac

Medzinárodná súťaž Mladý stavbár 2023 v SOŠ stavebnej v Žiline

Aj tento školský rok sa konal v dňoch 10. – 11. októbra 2023 konal v priestoroch dielní praktického vyučovania našej školy na Bánovskej ceste 9 v Žiline už 13. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností žiakov „Mladý stavbár“. Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/technik energetických zariadení budov a tesár. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola stavebná v Žiline v spolupráci […]

Čítaj viac

OLYMPIJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI 2023/2024

Zapojte sa aj Vy do programu na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov prostredníctvom projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Cieľová skupina: žiaci 6.-9.ročníka základných škôl a príslušných ročníkov 8- ročných gymnázií Termín súťaže: 11.9.-16.11.2023 V prípade potreby kontaktujte zodpovednú osobu: Mgr. Milan Špánik, PhD. projektový manažér spanik@olympic.sk +421 918 773 144 PROPOZÍCIE ŠKOLSKÉ KOLÁOLYMPIJSKÉHO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI2023/2024

Čítaj viac

Odborná stáž pedagógov SOŠ stavebnej Žilina v Portugalsku

SOŠ stavebná v Žiline pokračuje aj v školskom roku 2023/2024 v programe Erasmus+ zapojením žiakov a pedagogických zamestnancov do projektu „Skúsenosť a zručnosť – cesta k úspechu“. Program Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania a prípravy umožňuje aj profesionálny rast  zamestnancov. My sme pre našich zamestnancov v tomto projekte volili formu pozorovania – job shadowing. Na konci mesiaca august 2023 sa […]

Čítaj viac

Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na Spojenej škole, Rosinská cesta v Žiline

V školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili to projektu Budovania kultúry, klímy a mapovania potrieb školy, na základe zistení ktorých sme identifikovali niekoľko oblastí pre ďalšiu prácu. Týmto oblastiam rozvoja kultúry školy by sme sa chceli venovať aj v nasledujúcom období. Z daného grantu sa nám podarilo zrealizovať facilitáciu procesov v rámci vybraných triednych kolektívov prostredníctvom sebareflexie triednych kolektívov zameraných […]

Čítaj viac

Vráťme šport do škôl – grantový program, ktorý realizovala Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

Z grantu Žilinského samosprávneho kraja “Vráťme šport do škôl” – Inovujeme športové vybavenie (aktivita: Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia športovísk) sa nám podarilo v značnej miere obnoviť a doplniť športové vybavenie pre potreby realizácie kvalitnej športovej prípravy v športoch ako sú futbal, hádzaná, basketbal, či všestranná športová príprava. Športové vybavenie však slúži a bude slúžiť aj žiakom školského […]

Čítaj viac

Spojená škola v Bytčici sa stala partnerom módneho magazínu #PEOPLEART

Spojená škola Žilina-Bytčica sa pripojila ku komunite ľudí so záľubou v móde, účesoch, vizážistike či fotografii a stala sa partnerom módneho magazínu #PEOPLEART. Magazín je orientovaný na tvorbu slovenských odevných návrhárov a študentov odevného návrhárstva. Postupne predstaví čitateľom prácu vizážistov, štylistov, kaderníkov, modeliek, blogeriek, fotografov a handmade tvorcov. Dôležitou časťou magazínu sú práce študentov módneho návrhárstva, kaderníkov-vizážistov, fotografov, ktorí tak […]

Čítaj viac

Súťaž Bryndzové halušky

Dňa 05.06.2023 sa v Strednej odbornej škole v Michalovciach uskutočnil prvý ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek. Zúčastnili sa aj žiaci Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok Michal Halama a Dominik Kudlička  (žiaci II.D) pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Pavla Nováka. V tejto súťaži si zmerali sily žiaci z Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Pribeníka, Michaloviec, Prakoviec, v študijnom […]

Čítaj viac

Obhájenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci

SOŠOaS implementuje model CAF od roku 2019 v rámci projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správ, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Prvýkrát škola ako jediná v Žilinskom kraji získala titul v roku 2021 a zaradila sa tak medzi európske organizácie verejnej správy, ktoré sa manažérstvu kvality venujú […]

Čítaj viac