Budúcnosť patrí robotike

Gratulujeme budúcim správcom počítačovej siete z III. B triedy SOŠ podnikania a služieb v Námestove, ktorí sa nielen zúčastnili, ale aj umiestnili na krásnom 3. mieste na medzinárodnej súťaži Trenčiansky robotický deň, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zorganizovať takúto súťaž, aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, sa rozhodla SOŠ v Trenčíne, ktorej touto cestou veľmi ďakujeme. 

Na medzinárodnej  súťažnej prehliadke robotov sa predstavili súťažné tímy základných a stredných škôl z celého Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Súťaž sa konala 4. novembra 2021 na výstavisku Expo Center Trenčín.

Za našu školu súťažili dve družstvá  Quoopers  v zložení: Ján Sameliak, Peter Vorčák, Maroš Vorčák, Milan Mikyta, Veronika Slaničanová a Lukáš Joštiak. Úlohou súťažiacich bolo naprogramovať robota so senzormi tak, aby v čo najkratšom čase prešiel dráhu, ktorá pozostávala z viacerých prekážok.

V medzinárodnej konkurencii sa im darilo a v kategórii Follower sa jedno z našich družstiev umiestnilo na  skvelom 3. mieste.

 Z ich úspechu sa veľmi tešíme a veríme, že naši žiaci budú úspešní nielen na ďalších robotických súťažiach ale aj v celom profesijnom živote.