Celoslovenská súťaž v BOZP

na 2. mieste sa umiestnil Juraj Puchoň z SOŠ stavebnej v Žiline

Dňa 11. mája 2021 sa uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie – 46. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizátorom tejto súťaže je každoročne Integrovaný odborový zväz. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Súťaž sa konala v súlade s propozíciami schválenými Predsedníctvom IOZ. Na priebeh súťaže dozerala a súťaž hodnotila komisia zložená z odborníkov v oblasti BOZP.

Súťaž prebiehala  vzhľadom na pandémiu koronavírusu COVID -19 online formou v troch súťažných okruhoch:

1.      Všeobecné právne a ostatné predpisy BOZP

2.      Testová časť

3.      Praktické simulované situácie

Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov z II.A triedy, študijný odbor BOZP v zložení – Aneta Kovaliková, Juraj Puchoň a Tomáš Hyža. V súťaži jednotlivcov obsadil Juraj Puchoň druhé miesto a vyhral nový bicykel. V súťaži družstiev podali žiaci vyrovnaný tímový výkon, pri účasti 14 stredných škôl obsadili pekné štvrté miesto.  Na tretie miesto nám tentokrát chýbal jediný bodík. Treba podotknúť, že títo žiaci sa súťaže zúčastnili prvý krát a vyzdvihnúť ich úroveň vedomostí s ohľadom na sťaženú situáciu vo vzdelávaní počas pandémie COVID – 19. O  to je naša radosť väčšia a srdečne im ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí samozrejme aj učiteľovi odborných predmetov Miroslavovi Klučkovi, ktorý ich na súťaž pripravoval.