CENTRUM EXCELENTNOSTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI v SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku

Dňa 27.4.2022 Cluster Kybernetickej Bezpečnosti a SOŠ elektrotechnická v Liptovskom Hrádku po štyroch rokoch činnosti slávnostne otvorili CENTRUM EXCELENTNOSTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI. Hlavným cieľom pilotného projektu je inovatívne vzdelávanie študentov stredných škôl v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s použitím moderných riešení, ktoré sú rovnako využívané na monitoring kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili zástupcovia Clustra kybernetickej bezpečnosti, riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ondrej Buzala, riaditeľ odboru školstva a športu Ľuboš Berešík, zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, zástupcovia Žilinskej univerzity. Predseda CKB Ján Lichvár a riaditeľ SOŠE Milan Daniš vo svojich príhovoroch ocenili vzájomnú spoluprácu, ktorá vyústila k prvému CKB na strednej škole na Slovensku. Cieľom je, aby ďalšie centrá vznikli aj v ostatných krajoch.

zdroj: https://www.facebook.com/SOSELH