Ďalšie úspechy žiakov Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline

Medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov  Trenčiansky robotický deň  sa konala 12. a 13. júna 2024 v priestoroch výstaviska Expo Center a. s. v Trenčíne.

Organizátorom podujatia je Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín a podujatie sa tradične  koná pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je aj Ministerstvo školstva,výskumu, vývoja a mládeže SR. Partnermi podujatia bolo aj mnoho sponzorov, vysokých škôl a odborných periodík. Cieľom uvedenej robotickej súťaže je popularizácia vedy a techniky medzi mladými ľuďmi. Na 18. ročníku sa zúčastnilo 60 súťažných tímov z 27 základných a stredných škôl zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Maďarska, ktoré spolu predstavili 91 robotov.

Súťažlo sa v 4 kategóriách rozdelených do dvoch vekových skupín ZŠ (<16) a SŠ (>16). V kategórii Follower Easy sa súťaže zúčastnilo 38 robotov (24+14), v kategórii Follower Hard sa súťaže zúčastnilo 27 robotov (18+9), v kategórii DoIt! sa súťaže zúčastnilo 17 robotov (10+7) a v kategórii Free style sa súťaže zúčastnilo 9 robotov (6+3).

Keďže tento ročník sa konal v termíne už po maturitných skúškach, museli sme zostaviť nový tím. Zo študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí sa do súťaže nominovali Maximilián Kuzica (2.MP), Alexandra Kmecíková a Jakub Takáč (1.MP). To čo novému tímu chýbalo na skúsenostiach, vykompenzovali svojím nadšením a odhodlanosťou pri zdolávaní problémov, ktorých ani tento rok nebolo málo. Teraz už vieme, že sme vybrali dobre.

Pri svojom prvom štarte naši študenti bodovali – v kategórii Follower Hard>16 obsadili 2. miesto a v kategórii DoIt!>16 sme získali 1. aj 2. miesto a aby toho nebolo málo, získali sme aj osobitnú cenu jedného so sponzorov za konštrukciu robota pre “výnimočného súťažiaceho”. Nie zanedbateľná cena, pretože jej víťaz dostal kvalitný nový notebook.

Za úspešnú reprezentáciu na medzinárodnej súťaži a výbornú reprezentáciu školy i regiónu našim žiakom pekne ďakujeme a veríme, že to nie je posledný úspech, ktorý si na robotických súťažiach pod logom našej školy zaknihujú. Určite im k tomu budeme nápomocní.

Ing. Ľubomír Králik

riaditeľ školy