Deň učiteľov 2023

Odbor školstva a športu ŽSK organizuje 13.04.2023 slávnostné oceňovanie pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v ZP ŽSK pri príležitosti Dňa učiteľov.