Erasmus+ súčasť vzdelávania žiakov Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva žiakov pre život. Absolventi školy sa uplatňujú v oblastiach ako bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby, realitné maklérstvo, účtovníctvo, administratíva, logistika a služby zákazníkom. Mnohí začínajú súkromne podnikať.

Pridanou hodnotou štúdia je možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Obchodná akadémia získala v novom programovacom období 2021 – 2027 akreditáciu na Erasmus+ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, čo jej umožňuje zjednodušený prístup k financiám a možnosť každoročných stáží študentov a pedagógov na odborné vzdelávanie v zahraničí.

Koncom minulého a začiatkom aktuálneho školského roka 2022/2023  sa 23 žiakov  školy zúčastnilo mesačnej odbornej praxe v zahraničí. V portugalskej Brage praxovalo 20 žiačok z 3. a 4. ročníka. Mali skvelú príležitosť rozvíjať odborné zručnosti v oblasti cestovného ruchu, podnikania, marketingu a manažmentu, ale taktiež spoznať kultúru, históriu, prírodu, gastronómiu a mentalitu ľudí žijúcich v tejto krajine.

Tri žiačky 4. ročníka absolvovali mesačnú zahraničnú odbornú prax v  Českej republike, v meste Liberec. Pracovali v  súkromných podnikoch. Náplňou ich odbornej praxe boli  administratívne a účtovnícke práce a práce pri tvorbe a testovaní webových stránok.

Keďže program Erasmus+ nie je len o vzdelávaní žiakov, ale jeho cieľom je aj dať možnosť učiteľom zvýšiť si kompetencie a využiť ich v ďalšom vzdelávaní, šesť našich učiteľov v priebehu roka 2022 navštívilo dve krajiny v rámci tzv. job shadowing (tieňovania). V máji 2022 štyria učitelia navštívili podniky a školy v meste Braga na severe Portugalska a koncom septembra 2022 dve naše učiteľky „tieňovali“ na hodinách kolegov z Obchodnej akadémie Liberec v Čechách. Získali poznatky o nových informačno-technologických pomôckach,  výukových aplikáciách, napr. Google Classroom a zaujímavých učebných metódach. Vďaka programu Erasmus+ vnímame najmä to, čo máme podobné, a teda spájajúce … ústretovosť, priateľskosť, otvorenosť a ochotu spoznať sa – ľudsky, odborne i kultúrne.

Erasmus+ znamená aj celoročné zapojenie žiakov a učiteľov do aktivít, ktoré zvyšujú európske povedomie, vzdelávanie o  kultúre a histórii Európy, o hodnotách Európskej únie, a o podpore jazykového a celoživotného vzdelávania.

Neoddeliteľnou súčasťou programu Erasmus+ sú Dni Erasmu. Tento rok sa niesli pod názvom “Erasmus+ – Tvoja príležitosť”. V rámci neho účastníci odbornej praxe v zahraničí prezentovali pracoviská zahraničnej praxe, kultúrny program a zážitky z pobytu. Zároveň svojim spolužiakom priblížili aj podmienky a priebeh výberového konania. Dni Erasmu bývajú spojené so zaujímavými súťažami, ochutnávkami miestnych špecialít a diskusiou.

Súčasťou programu Erasmus+ je eTwinning, ktorý umožňuje medzinárodnú spoluprácu škôl na projektoch v bezpečnom virtuálnom prostredí. Každoročne tiež organizujeme podujatia z príležitosti Európskeho dňa jazykov, odborné vedomosti a zručnosti žiaci prezentujú v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Pri príležitosti Dňa Európskej únie sme tento rok zorganizovali už 4. ročník Behu za Európu, ktorý mal tento rok aj charitatívny rozmer – účastníci mohli prispieť dobrovoľným štartovným, alebo kúpou tomboly na pomoc vojnovým odídencom z Ukrajiny, ktorí žijú v našom meste a okolí.

Za naše aktivity v roku  2020 získala škola ocenenie Európskej komisie  – Cenu J. A. Komenského za kvalitnú výuku o Európskej únii. V roku 2019 sme získali titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Ide o vzdelávací program Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi.

Škola sa zapojila aj do súťaže „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2022“, ktorú vyhlasuje Úrad vlády Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je originálnou a pre študentov atraktívnou formou zviditeľniť finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch, resp. v ich blízkom okolí, meste, či obci. Do školského kola študenti prihlásili 62 videospotov. Z nich sme do národného kola súťaže vybrali 6 prác. Veľký úspech zaznamenal žiak 2. ročníka Damián Matis, ktorý získal v národnom kole 2. miesto videospotom o obci Babín.

Obchodná akadémia získala Značku kvality v rámci Európskeho zboru solidarity. Vďaka nej sa stala hostiteľskou organizáciou, ktorá môže prijímať dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí vykonávajú na škole dobrovoľnícku službu – pomáhajú žiakom pri výučbe cudzích jazykov, organizujú pre nich rôzne mimoškolské aktivity, zapájajú sa do aktivít neformálneho vzdelávania na škole a v meste. V školskom roku 2022/2023 u nás pôsobí dobrovoľníčka z Rakúska.

Škola je zapojená aj do ďalších projektov, ktoré rozvíjajú potenciál, mäkké zručnosti a odborné kompetencie žiakov. Týmito projektmi sú napr. Show Your Talent – v rámci ktorého 4 tímy žiakov navrhnú, zrealizujú a odprezentujú 4 projekty, ktoré pomôžu iným. Ďalším je projekt Roots and Shoots, v rámci ktorého tím žiakov školy zistí, navrhne a zrealizuje projekt, ktorý zmení určitú lokalitu v meste. V neposlednom rade je to projekt EkoAlarm, vďaka ktorému škola získala koše na separovaný zber a vzdelávacie semináre pre žiakov 1. ročníka školy.

Všetkými týmito aktivitami a projektmi má škola snahu, aby každý jeden žiak počas svojho štúdia získal nielen kvalitné vedomosti, ale  aj možnosti osobnostného a profesionálneho rastu.