Georgia a.k.a. Sakartvelo

Žiaci 4. B triedy Spojenej školy Scota Viatora 8, Ružomberok spolu so svojou  učiteľkou sa na začiatku septembra 2023 zúčastnili na environmentálneho projektu Eco sharing for a greener Future v Gruzínsku.  Celková dĺžka pobytu na projekte bola 10 dní. Počas týchto dní naši žiaci prešli rôznymi fázami realizácie projektu, ako teoretickými tak aj praktickými. Oboznámili sa s novými pojmami a naučili sa ich aplikovať v praxi. Súčasťou projektu bolo aj spoznávanie iných krajín a ich kultúr. Na projekte sa dokopy zúčastnilo 10 krajín, čo je 50 účastníkov. Žiaci nadviazali nové kamarátstva, napríklad s Egypťanmi, Grékmi, Talianmi, Španielmi či Gruzíncami. Oboznámenie sa s ostatnými kultúrami prebiehalo najmä v rámci obľúbených “cultural” a “social” podujatiach. Nabitý program a množstvo úloh vyžadovali vzájomnú spoluprácu. Neustály kontakt s cudzincami vyžadoval komunikáciu len v angličtine, ktorú bolo nutné používať hlavne pri prezentácií vlastných projektov. Okrem intenzívneho vzdelávania v oblasti životného prostredia, žiaci niekoľkokrát navštívili aj hlavné mesto Tbilisi. Stretli sa s miestnymi obyvateľmi a zistili ako funguje život v Gruzínsku.

Mgr. Linda Esteves Hatalová