Imatrikulácie  na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

Imatrikulácia žiakov prvých ročníkov sa v SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou je už tradíciou. Tento školský rok sa konala 16.novembra 2023. Táto udalosť urobila deň výnimočným pre celú školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do školských cechov a oficiálne sa stali ich členmi.

            Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvoriť študenti III.B spolu s členmi Školského parlamentu. Prváci sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy a zasúťažili si medzi sebou vo veselých disciplínach. K tomu im zahrali a zaspievali starší spolužiaci z folklórneho súboru Drevár.

            Rodina našej školy sa tak rozrástla o stolárov, tesárov, murárov, operátorov stavebnej výroby, operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby, technológov ochrany a tvorby životného prostredia a manažérov v drevárstve a nábytkárstve.