„Informačný meeting“ v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši  otvára „Informačný meeting“ pre žiakov základných škôl a ich rodičov dňa:  17. marca 2021 v čase od 15,00 do 16,00 hod..

Záujemcom poskytneme informácie o prijímacom konaní na študijné odbory – hotelová akadémia, pracovník marketingu – cestovný ruch, obchodný pracovník v duálnom vzdelávaní a na  učebné odbory  – kuchár, čašník, cukrár, aranžér a kuchár a čašník v  duálnom vzdelávaní .

Zameriame sa na  zaujímavosti štúdia jednotlivých odborov a na osobitosti  prijímacieho konania pre odbory v duálnom vzdelávaní. Na záver zodpovieme na otázky o štúdiu na našej škole.

Pripojte sa prosím na doleuvedený link:

Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi