Inkluzívny maratón v latinsko-amerických tancoch s Miguelom Méndezom

Dňa 21.6.2024 (piatok) sa uskutočnil  1. ročník Inkluzívneho maratónu v latinsko-amerických tancoch s Miguelom Méndezom pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, ktorý je voľným pokračovaním Parádneho dňa.  

Miguel Méndez je inštruktor, pedagóg, choreograf a producent Latinsko-amerických folklórnych a populárnych tancov na Slovensku.

Na podujatie sa prišlo zabaviť a vytancovať  50 žiakov stredných a základných škôl, 25 účastníkov so zdravotným znevýhodnením a 12 tanečníkov z Tanečno-športového klubu Top Dance v Žiline. Aktivitu zabezpečoval 10 členný tím organizátorov spolu so zdravotnou asistenciou, ktorú zabezpečili žiačky a pani učiteľka so Strednej zdravotníckej školy v Žiline.

V úvode podujatia predviedli svoje umenie tanečníci z TŠK Top dance svojou Sambou a pán riaditeľ Strednej športovej školy v Žiline PaedDr. Peter Hruška otvoril stretnutie a privítal účastníkov. Atmosférou zábavy a tanečného umenia previedol prítomných Miguel, ktorý naučil základy tancov ako: Cha-cha, Cumbia, Salsa, Merengue a Mambo, Palo de Mayo/Afro-karibský štýl. Účastníci si vyskúšali aj variácie v pároch, s ktorými im pomáhali tanečníci z Top Dance a poskytovali významnú oporu pri tanci.

Podujatie bolo finančne podporené mestom Žilina, Žilinským samosprávnym krajom a občianskym združením Latinsko-americký Kultúrny Projekt na Slovensko. Organizačne zabezpečenie poskytli organizácie Športom k vzdelaniu, o.z., Stredná športová škola v Žiline, Tanečno-športový klub Top Dance, o.z. a foto ateliér Ďurči.

fotky: poskytol foto ateliér Ďurči