IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže organizuje “Letnú školu participácie mládeže”

IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže organizuje “Letnú školu participácie mládeže”.

Cieľom Letnej školy participácie je inšpirovať mladých ľudí, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov komunity, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prostredníctvom neformálnych aktivít rozvíjať ich znalosti, zručnosti a kompetencie, vďaka čomu sa môžu stať súčasťou demokratických procesov, byť integrovaní do spoločnosti a zvlášť potom hrať aktívnu rolu tak v občianskej spoločnosti, ako aj na trhu práce.

  • Letná škola bude prebiehať od 11.7 – 15.7.2022 v  ŽILINE

Prihlásiť sa môžu mladí vo veku od 16 – 30 rokov, ktorých zaujíma téma participácie a chceli by v nej aktívne pôsobiť!

Za Žilinský kraj budú vybraní uchádzači na základe motivácie, ktorú popíšu v prihláške.

Prihlasovanie prebieha cez online formulár: https://forms.office.com/r/mmNvxKfKAn

Tešíme sa na mladých inšpiratívnych ľudí!

V prípade otázok, ma môžete kontaktovať:

Mgr. Ivana Nováková

Regionálna koordinátorka – Žilinský kraj

Odbor podpory práce s mládežou

Mobil: +421 917 402 506

E-mail: ivana.novakova@iuventa.sk