IX. ročník medzinárodnej študentskej fotografickej súťaže

Študenti Strednej priemyselnej školy v Žiline skončili na 5., 8., 9. a ďalších miestach.